W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
OK Yassumi

Aktualności

Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba

2021-08-29 09:39:33
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba

Wczoraj odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w Sadlnie. Ich gospodarzami byli wójt gminy Wierzbinek, Paweł Szczepankiewicz oraz proboszcz parafii w Sadlnie, ks. Krzysztof Antczak. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie.

– Bez was puste byłyby stoły w naszych domach i rodzinach. Nie byłoby co podać w restauracjach, barach, w ośrodkach żywienia. Ostatecznie zamarłaby ludzka aktywność. Chleb jest wartością bezcenną – podkreślał w kazaniu ks. Andrzej Mazur proboszcz parafii Grabkowo. – Kochani rolnicy, ludzie ciężkiej, ale pięknej pracy tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak ja dziękuję wam za waszą pracę w imieniu swoim i wszystkich, którzy korzystają z jej owoców. I przepraszam was w imieniu tych, którzy nie potrafią lub nie chcą uszanować waszego trudu, ale proszę też was o to, abyście szanowali wzajemnie swoje owoce pracy, a przede wszystkim siebie i pracę innych ludzi, a także byśmy na wzór Jezusa dzielili się chlebem z innymi. Dzielić się chlebem, to dzielić się dobrocią i miłością – dodawał.

Później barwny korowód przemaszerował na plac przy remizie OSP Sadlno, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Otwarcia Święta Plonów dokonał wójt Paweł Szczepankiewicz.– Dożynki to piękne święto. Święto dziękczynienia za plony. Podziękowań Panu Bogu za to, że każdego dnia możemy żywić się chlebem powszednim. I w tym miejscu każdego dnia mamy do czynienia z pracą rolnika. Z chlebem, który dzięki niemu każdego dnia spożywamy. Każdego roku zawsze to powtarzam za biskupem Andrzejewskim: „Ziemia jest rzetelna, rzetelne są też ręce rolnika”. Od rolnika wymaga się codziennie dyżuru, często od rana do wieczora. Ciężkiej pracy i potu czoła, a efekt tego jest wspaniały. Wszyscy możemy go spożywać. Cieszymy się. Jeżeli chodzi o ten rok, nie mamy na co narzekać. Był dobry. Udało się wszystkim rolnikom szczęśliwie zakończyć żniwa – podkreślał wójt Wierzbinka. – Z tego miejsca bardzo serdecznie kłaniam się wszystkim rolnikom z gminy Wierzbinek życząc przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, miłości, a to co ważne w zawodzie rolnika, przede wszystkim dobrych cen na płody rolne, by ta produkcja była szanowana, ale też opłacalna. Proszę nagrodzić wszystkich rolników brawami – zachęcał.

Starostami dożynek byli Agnieszka Bańczyk-Andrzejewska i Zbigniew Kowalski. „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” wykonało sołectwo Stara Ruda. Wicestarosta Władysław Kocaj wręczył odznaczenie tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego” pani Teresie Kowalskiej-Mazurek.

Gościem specjalnym był D-BOMB znany z hitu „O Ela, Ela”. Dla zgromadzonych zagrała także Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka. Wystąpiły też zespoły „Echo Kujaw” i „Na swojską nutę”.

Podczas dożynek 82 osoby zaszczepiły się przeciwko COVID-19 jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson. Wśród zaszczepionych rozlosowano nagrody. Działał także mobilny punkt spisowy, w którym mieszkańcy mogli wypełnić ustawowy obowiązek.

Natalia Gospodarek

Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Podziękowania dla rolników. Bez was nie byłoby chleba
Śledź nas na

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Ciąg dalszy 2) ........
Świadoma zgoda to zgoda wyrażona przez osobę ,która została rzetelnie poinformowana o wszystkich istotnych okolicznościach związanych ze szczepieniem ,w tym ryzyku z nim związanym. Ponadto osoba wyrażająca zgodę nie może znajdować się w stanie wyłączający możliwość podjęcia świadomej decyzji ( choroba psychiczna ,chwilowe zaburzenie psychiczne ,upojenie alkoholowe ,znajdując się pod wpływem leków lub substancji psychoaktywnych ograniczającym świadomość człowieka ,zamierzone lub niezamierzone wprowadzenie w błąd itp.).Nie będzie świadomej zgody jeśli osoba zostanie wprowadzona w błąd lub nie zostaną podane do jej wyczerpujące ,rzetelne informacje dotyczące procesu szczepienia ,w tym dotyczące szczepionki..Oznacza to ,iż przed przystąpieniem do szczepienia przeciwko Covid-19 ,konieczne jest szczegółowe poinformowanie pisemne oraz dodatkowe ustne uczestnika o wszystkich istotnych okolicznościach .Obowiązkowo informacja taka powinna zawierać m.in.( zgodnie z art.24 ust.2 i 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) :"1) cel ,pełny plan eksperymentu oraz ryzyko i korzyści związane z eksperymentem ,2) zakres i długość trwania procedur ,które mają być stosowane ,w szczególności wszelkie uciążliwości i zagrożenia dla zdrowia uczestnika związane z jego udziałem w eksperymencie ,3) ustalenia dotyczące sposobu reagowania na zdażenia niepożądane oraz pytania i wątpliwości uczestnika,4) środki powzięte w celu zapewnienia poszanowania życia prywatnego uczestnika oraz poufności jego danych osobowych,5) zasady dostępu do informacji istotnych dla uczestnika ,uzyskanych podczas realizacji tego eksperymentu oraz do ogólnych jego wyników ,6) zasady wypłaty odszkodowań w sytuacji powstania szkody ,7) wszelkie przewidziane dalsze użycie wyników eksperymentu medycznego ,danych oraz materiału biologicznego zgromadzonego w jego trakcie ,wytyczne jego użycia do celów komercyjnych,8) źródła finansowania eksperymentów medycznych .Dodatkowo uczestnik przed przystąpieniem do eksperymentu medycznego jest informowany o swoich prawach oraz ochronie gwarantowanej w przepisach prawa ,w szczególności o przysługującym mu prawnie odmowy udzielenia zgody i do wycofania zgody w każdym momencie ,bez podania przyczyny i bez negatywnych konsekwencji prawnych w postaci jakiejkolwiek dyskryminacji".Wprowadzenie ,w drodze ustawy na podstawie art.31 ust.3 Konstytucji RP ,ustawowych ograniczeń praw i wolności człowieka i obywatela nie może być stosowane dowolnie i bez żadnych ograniczeń .Orzecznictwo konstytucyjne wprowadziło pewne warunki ,które muszą zostać spełnione aby możliwe było ustawowe ograniczenie podstawowych praw i wolności człowieka .Zgodnie z tym ustawowe ograniczenie wolności może mastąpić tylko wówczas ,gdy dopuszczone jest w sposób wyraźny w innych przepisach konstytucyjnych.Zarówno przepis art.39 Konstytucji RP ,jak i inne przepisy Konstytucji ,nie przewidują możliwości ograniczenia praw do dobrowolnie wyrażonej zgody na udział w eksperymencie medycznym .Również i przepisy Konstytucji RP ,regulujące stany nadzwyczajne tj.stan wojenny,stan klęski żywiołowej(art.228-234 Konstytucji RP)nie dopuszczają takiejmożliwości .W art.233 ust.1 wyraźnie zaznaczono ,ustawa określająca zakres dopuszczalnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego ,nie może ogrniczać wolności i praw określonych m.in. w art.39 Konstytucji RP. Ponadto w art.233 ust.Konstytucji RP wskazano katalog możliwych ustawowych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ,w sytuacji ogłoszenia stanu klęski żywiołowej .W katalogu tym nie ma art.233 Konstytucji RP .Powyższe oznacza ,iż nawet w stanach nadzwyczajnych ,a więc m.in. w stanach zagrażających bezpieczeństwu obywateli ,nie ma możliwości ograniczenia praw każdego człowieka do dobrowolnej zgody na udział w eksperymencie medycznym.Wydaje się ,iż prawo to( prawo do humanitarnego traktowania) jest mocno związane z przyrodzoną i niezbywalną godnością człowieka ,która zgodnie z art. 30 Komstytucji RP ,stanowi źródło wwolności i praw człowieka i obywatela .Godność człowieka jest nienaruszalna.
Dla pracujacych(1)
Zakaz stosowania przymusu odnosi się zarówno do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ( umowa zlecenia,umowa o dzieło i inne) .Ponieważ w stosunku do tych osób zabronione jest stosowanie jakiejkolwiek formy przymusu przez podmiot na rzecz ,którego świadczona jest praca .Wymuszanie zgody na udział w eksperymencie medycznym ( w tym przypadku na szczepienie Covid-19) będzie działaniem bezprawnym skutkującym odpowiedzialnością karną i cywilną ( odszkodowawczą) podmiotów i osób dopuszczających się tego typu działań. Uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika ,zmierzające do wymuszenia zaszczepienia się przeciw Covid-19 ( a więc udział w eksperymencie medycznym) jest niczym innym jak mobbingiem ( art.943&2kodeksu pracy). .Jeśli mobbing wywołał u pracownika roztrój zdrowia ,wówczas pracownik może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytyłem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę ( art.943&3 kodeks pracy) . Niedopuszczalne pozostaje zmuszanie ( bezpośrednio czy też pośrednio) do poddania się szczepieniu przeciw Covid-19 przez pracodawcę czy też przełożonego jakichkolwiek nacisków na pracownika .Niedopuszczalne jest uzależnianie awansu czy pozostania na zajmowanym stanowisku od poddania się szczepieniu na Covid-19 .Niedopuszczalne pozostaje wywieranie nacisku przez próbę obniżenia wynagrodzenia lub nieudzielanie podwyżki pracownikowi odmawiającemu udział w szczepieniu na Covid-19 .Zgoda zawsze musi być świadoma ,swobodna i dobrowolna. Nie zostały zakończone prace kliniczne nad żadną z warunkowo dopuszczonych szczepionek Covid-19. Europejska Agencja Leków zatwierdziła ,a Komisja Europejska warunkowo dopuściła do obrotu szczepionkę przeciw Covid-19 ,nie posiadając tak kluczowej informacji jaką jest " pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego " ( szczepionki).Wydaje się ,iż jest to kluczowa informacja ,niezbędna do podjęci świadomej zgody na poddanie się zabiegowi szczepienia. Zgodnie z art.21 ust.1-3 o zawodach i lekarzach ,lekarzach dentysty: Powyższe pozwala uznać ,iż szczepienie w ramach tzw.Narodowego Programu Szczepień,w świetle obowiązującego prawa ,są eksperymentem medycznym( a dokładnie eksperymentem leczniczym) gdyż zaproponowane działania mają polegać na zastosowaniu nowych lub tylko częściowo sprawdzonych metod profilaktycznych ( zabieg szczepienia przeciwko Covid-19 preparatem pozostającymi fazie badań klinicznych) . Nowy Program Szczepień jest eksperymentem leczniczym ( jest to rodzaj eksperymentu medycznego). Warunkowo i tymczasowo ( na 1 rok) dopuszczone do obrotu szczepionki wykorzystywane w ramach Narodowego Programu Szczepień pozostają w fazie badań klinicznych ,nie jest znana pełna charakterystyka substancji czynnej i produktu końcowego ,brak ostatecznych wyników badań o bezpieczeństwie ,brak informacji potwierdzających bezpieczeństwo wprowadzenia organizmów GMO bezpośrednio do krwobiegu człowieka itp. Dlatego też udział każdej osoby biorącej udział w szczepieniu przeciw Covid-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie leczniczym( eksperymencie medycznym) . Zgodnie z art.39 Konstytucji RP " Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym,w tym medycznym bez dobrowolnej wyrażonej zgody . Oznacza to ,że każda osoba biorąca udział w eksperymencie medycznym musi wyrazić na to " dobrowolną zgodę" .Obowiązek wyrażenia zgody wynika również z art.25 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym " eksperyment medyczny" może byc przeprowadzony po uzyskaniu.


Jesteśmy na: