W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Artykuły

Co wpływa na cenę wody i ścieków?

sponsorowane
2021-06-02 23:31:14
Co wpływa na cenę wody i ścieków?

Zużycie materiałów 7,91%

· eksploatacyjne dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (wodomierze i materiały do wodomierzy)

· do dezynfekcji wody (sól do elektrolizera w celu produkcji podchlorynu sodu)

· do oczyszczania ścieków (koagulant pix, flokulant proszek, wapno palone)

· benzyna i olej napędowy (wzrost o 33%), smary i oleje

· materiały biurowe i pozostałe

· materiały eksploatacyjne dla Laboratorium Badań Środowiskowych


Energia elektryczna (wzrost w latach 2018-2020 o 43,6%) 6,11%

· eksploatacja urządzeń na oczyszczalniach

· ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

· funkcjonowanie pomp ciepła, elektrolizera, wentylacji i klimatyzacji

· narzucona od 2021 r. opłata mocowa 76,20 zł za każdą zużytą megawatogodzinę (MWh) i opłata od Odnawialnych Źródeł Energii 2,20 zł / MWh


Pozostałe usługi obce 5,06%

· wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

· wynagrodzenia i odszkodowania z tytułu korzystania z cudzego gruntu

· ochrona mienia

· opłaty pocztowe

· koszty zagospodarowania odpadów

· koszty usług informatycznych i telekomunikacyjnych

· koszty napraw nawierzchni ulic

· przeglądy bhp i p.poż., sprzętu i środków transportu


Inne koszty rodzajowe (…to głównie ubezpieczenia) 0,47%

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności gospodarczej „Pewik” musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto ubezpieczone jest mienie w postaci budynków i budowli. Spółka musi posiadać również ubezpieczenie OC i AC dla środków transportowych.Wynagrodzenia 29,26%

· W ciągu ostatnich dziesięciu lat zatrudnienie w „Pewiku” spadło o 15%

· Członków Zarządu Spółki zredukowano z trzech do jednego, zmniejszając fundusz wynagrodzeń Zarządu o 30%

· W latach 2018-2020 fundusz osobowy w „Pewiku” wzrósł zaledwie o 1,81% (wg. GUS wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły w tym okresie o 11,52%)


Amortyzacja 28,31%

Stawki amortyzacji stosowane są przez spółkę zgodnie z ustawą o rachunkowości i zobowiązaniami jakie „Pewik” przyjęło w związku z wykorzystaniem funduszy unijnych. Wzrost kosztów amortyzacji wynika z realizacji inwestycji zapewniających niezawodność systemu wodno-kanalizacyjnego. Wysokość odpisów amortyzacyjnych:

2018 – 10.137.474 zł 2021* – 12.601.140 zł

2019 – 11.233.856 zł 2022* - 14.313.420 zł

2020 – 10.052.035 zł 2023* - 17.910.510 zł

*prognoza


Podatki i opłaty 14,03%

· podatek od nieruchomości (grunty, budynki i budowle)

· opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

· opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

· opłata za pobór wód podziemnych

· opłaty za korzystanie ze środowiska

· opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

W okresie obowiązywania taryf 2018/2021 podatki wzrosły o 10,25% od budynków i o 11,76% od gruntów. W przeliczeniu na pieniądze „Pewik” zapłaci w 2021 roku o blisko 1,5 mln zł więcej podatku od budynków, gruntów i budowli niż w 2018 roku. Opłaty za usługi wodne:

- za pobór wód podziemnych – wzrost o 65%

- za wprowadzenie ścieków i wód – wzrost o 2%


Świadczenia dla pracowników 8,85%

· składki ZUS i odpisy ZFŚS

· posiłki profilaktyczne

· środki ochrony indywidualnej i BHP

· odzież robocza

· usługi medyczne i szkolenia

· Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone w 2020 r. (składkę 1,5% wynagrodzenia pracownika opłaca przedsiębiorstwo)


Śledź nas na