W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

120 mln z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla projektu hydrologicznego Wielkopolski Wschodniej


(Materiał promocyjny)
2022-12-02 12:32:46

120 mln z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla projektu hydrologicznego Wielkopolski Wschodniej

Podniesienie potencjału retencyjnego i odtworzenie naturalnych poziomów wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze subregionu konińskiego to jeden z flagowych projektów planowanych do realizacji ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektu PGW Wody Polskie pt. „Zwiększenie retencji i odbudowa zasobów wodnych terenów pogórniczych na obszarze Wielkopolski Wschodniej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (następcy WRPO 2014+), tj. programu, który będzie wdrażany na poziomie regionalnym przy udziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Wartość projektu szacowana jest łącznie na 120 mln zł.

Realizacja projektu wpłynie korzystnie na poprawę stosunków wodnych na obszarze objętym negatywnym oddziaływaniem górnictwa odkrywkowego, a tym samym przyczyni się do minimalizowania skutków suszy czy podniesie bezpieczeństwo powodziowe w dolinie środkowej Warty. W ramach projektu do 2027 roku planuje się odtworzenie sieci hydrograficznej i zasobów wodnych w subregionie na terenie powiatów pozostających w strefie oddziaływania górniczego. Projekt przyczyni się do powstania kilku zbiorników wodnych w miejscu dzisiejszych odkrywek, które docelowo mają zostać przekazane Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie” – powiedział Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Realizacja projektu, obejmującego łącznie 25 inwestycji, przyczynić się ma do zwiększenia retencji powierzchniowej o około 900 mln m3, a retencji podziemnej o blisko 1,5 mld m3. Pozytywnie wpłynie również na odbudowę zasobów wodnych jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego. Przewiduje się, że poprawione zostaną stosunki wodne na terenie o powierzchni ok. 3 tys. km2.

W subregionie odtworzone mają zostać siedliska wodno-błotne oraz odbudowane poziomy wód na gruntach leśnych i rolnych, co pozwoli na zwiększenie produkcji żywności oraz poprawi dostępność wód dla lasów, zwiększając ich odporność” – powiedział Prezes Maciej Sytek.

Projekt przygotowany został przez PGW Wody Polskie. W ramach prac nad projektem odbyło się kilka spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach których dyskutowano nad kształtem projektu w odniesieniu do wsparcia ze środków unijnych. Ponadto w ramach negocjacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, precyzującego kierunki wydatkowania środków z Funduszy na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, odbyło się spotkanie ww. podmiotów z przedstawicielami Komisji Europejskiej, która przygląda się planowanej inwestycji.

W opinii Komisji Europejskiej inwestycje w odnowę zasobów wodnych muszą respektować zasadę „zanieczyszczający płaci” czy być zgodne z zasadą DNSH (przyp. red. zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku)” – przybliżył Pełnomocnik Maciej Sytek.


Pierwszy krok do realizacji projektu postawiony

Jedna z kluczowych inwestycji objęta projektem obejmuje wykorzystanie zbiorników powyrobiskowych w Biskupiej Strudze oraz przystosowanie kanału Ślesińskiego do przerzutu wód. W tej kwestii 8 listopada br. w Wilczynie (powiat koniński) miało miejsce podpisanie listu intencyjnego w sprawie zwiększenia retencji i ochrony przeciwpowodziowej Warty. Wydarzenie to było ukoronowaniem dotychczasowych działań Agencji Rozwoju Regionalnego, organizacji pozarządowych oraz PGW Wody Polskie, mających na celu odbudowę zasobów wodnych w Powidzkim Parku Krajobrazowym, zdegradowanych w wyniku działania kopalni węgla brunatnego. Wśród podpisujących porozumienie był Pan Jacek Bogusławski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także przedstawiciele Wód Polskich, samorządów czy ZE PAK-u. Inwestycja składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwszy etap zakłada modernizację pompowni Pątnów i Morzysław na Kanale Ślesińskim, a drugi budowę układu łączącego Jezioro Gosławskie ze Zbiornikiem Kleczew.

Podpisane Porozumienie dotyczy jednej inwestycji ujętej w projekcie przygotowanym przez PGW Wody Polskie do wsparcia ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki tej inwestycji przywrócimy zasoby wodne w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz zwiększymy retencję na terenie subregionie” – powiedział Prezes Maciej Sytek.