W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

KALENDARIUM „KLASTRA ENERGII – ZIELONA ENERGIA KONIN”

2021-12-20 08:30:30

KALENDARIUM „KLASTRA ENERGII – ZIELONA ENERGIA KONIN”


KALENDARIUM „KLASTRA ENERGII – ZIELONA ENERGIA KONIN”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie mając na uwadze zmieniające się warunki na rynku oraz rosnące ceny zakupu energii elektrycznej, było inicjatorem powstania klastra energetycznego. Dzięki staraniom spółki i władz Miasta Konina 21 czerwca 2018 roku zostało podpisane porozumienie zawiązujące „Klaster Energii – Zielona Energia Konin”. Stronami porozumienia było Miasto Konin, 3 spółki miejskie tj. PWiK Sp. z o.o., MPEC Sp. z o.o. i MZGOK Sp. z o.o. oraz Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. To był początek drogi nadającej kierunek inwestycji Konina w odnawialne źródła energii.

2014 r.

luty – uruchomienie pierwszej pompy ciepła o mocy 174 kW wykorzystującej temperaturę ścieków oczyszczonych na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg.

2017 r.

czerwiec – uruchomienie kolejnych dwóch pomp ciepła o łącznej mocy 373 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg.

lipiec – przyłączono do sieci pierwszą w PWiK instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW.

2018 r.

13 sierpnia – złożenie aplikacji do Ministerstwa Energii w ramach II konkursu dla Klastrów Energii.

26 września – PWiK jako koordynator Klastra podpisało List Intencyjny z operatorem sieci dystrybucyjnej w sprawie współpracy na terenie miasta Konina.

1 października – opracowanie koncepcji wykorzystania energii wytworzonej z OZE do zasilania strategicznych obiektów PWiK tj. obu oczyszczalni ścieków i Stacji Uzdatniania Wody.

6 listopada – otrzymanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem (jedno z sześciu wyróżnień w Polsce).

8 listopada – uroczyste przekazanie Certyfikatu wszystkim założycielom Klastra

29 listopada – złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w celu pozyskania środków finansowych na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW.

2019 r.

maj – analizy formalno-prawne dot. współpracy PWiK Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o. w zakresie ładowania autobusów elektrycznych. Wykonano koncepcję przyłącza energetycznego i wstępny projekt.

3 lipca – podpisano porozumienie z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie współpracy i wymiany informacji dotyczących zadań Klastra i inwestycji, które powstaną w trakcie funkcjonowania Platformy Wsparcia Regionów Górniczych.

29 października – przekazano PGKiM Sp. z o.o. koncepcję mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW.

22 listopada – na posiedzeniu Rady Klastra przyjęto oficjalnie dwóch nowych członków, tj. PGKiM Sp. z o.o. oraz MZK Sp. z o.o.

4 grudnia – wniosek dotyczący budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2020 r.

9 marca – przekazano do MZK propozycję współpracy dotyczącej dostarczania energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w celu ładowania autobusów elektrycznych.

13 marca – podpisanie przez koordynatora Klastra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg”.

22 czerwca – podpisanie umowy z Wykonawcą na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg. W tym dniu odbyła się również ceremonia wmurowania Kamienia Węgielnego upamiętniającego rozpoczęcie budowy farmy.

16 października – prezentacja inwestycji realizowanych w ramach Klastra podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2021 r.

8 marca – udział w badaniu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, celem którego była analiza dotychczasowych doświadczeń podmiotów w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych. Wypracowano rekomendacje dotyczące polityki wspierania klastrów w regionie.

24-25 sierpnia – udział w Targach Odnawialnych Źródeł Energii w Koninie.

5 października – wizyta delegacji z ukraińskiego miasta Czernihov na inwestycjach związanych z funkcjonowaniem Klastra. Delegaci z Ukrainy jako przykład wzorowego obiektu uznali Stacji Uzdatniania Wody Konin-Kurów.

29 października – wizyta gospodarcza firm niemieckich na Stacji Uzdatniania Wody i farmie fotowoltaicznej OLB.

listopad – opracowanie Dokumentacji Technicznej Systemu do sterowania i zarządzania Klastrem Energii.

Spółka zrealizowała w tym czasie dwie kluczowe inwestycje. Kompleksowo zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody Konin-Kurów gwarantując mieszkańcom Konina bezpieczeństwo dostaw zdrowej wody na kolejne 30 lat i zbudowano największą w mieście farmę fotowoltaiczną na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg o mocy 2,2 MW, która wyprodukuje rocznie ok. 1850 MWh energii elektrycznej, redukując jednocześnie emisję CO2 o ponad 1500 ton.

PWiK Sp. z o.o. serdecznie dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom wykonawczym, które przyczyniły się do pomyślnej realizacji projektów. Szczególne podziękowania spółka kieruje do Posła RP Pana Leszka Galemby, który aktywnie wspierał działania związane z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na realizację modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz budowę farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg.