W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YASUMI

Aktualności

Będzie można składać wnioski. Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

2019-09-05 07:07:00
Będzie można składać wnioski. Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

1 października wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jego celem jest dodatkowe wsparcie. Świadczenie uzupełniające przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne).

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia oraz finansowanych ze środków publicznych (innych niż jednorazowe) oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w ustawie, nie może przekroczyć 1.600 zł miesięcznie. – Do świadczenia uzupełniającego będą uprawnione osoby mieszkające w Polsce, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w ustawie orzeczeniem, przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych. Fakt posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie daje podstaw do przyznania prawa doświadczenia uzupełniającego – informuje Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie. Wspomniane świadczenie przyznawane będzie na wniosek osoby uprawnionej, który ma być składany odpowiednio do organu wypłacającego świadczenie emerytalno-rentowe (KRUS, ZUS, inne).

KRUS rozpocznie rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia od 1 października. Wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej. Będzie go można również pobrać w drugiej połowie września. – Niemniej już obecnie emeryci i renciści, którzy nie mają potrzebnego orzeczenia mogą występować do KRUS o skierowanie na badanie przez lekarza rzeczoznawcę bądź komisję lekarską. W tym celu należy dostarczyć do KRUS aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego – informuje kierownik. – Osoba składająca wniosek o świadczenie uzupełniające musi ponadto złożyć oświadczenie o nieposiadaniu prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub o posiadaniu prawa do takich świadczeń, wskazując nazwę organu przyznającego oraz wysokość przyznanych świadczeń.

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Milena Fabisiak

Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Jesteśmy na: