W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 22 czerwca 24 r.

Rzgów

Wyróżnieni w konkursie „Modernizacja Roku 2023”

2024-05-21 14:41:11
Wyróżnieni w konkursie „Modernizacja Roku 2023”

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie otrzymał kolejną prestiżową nagrodę za innowacyjne i chroniące środowisko działania. W ramach Akademii Czystszej Produkcji MZGOK wziął udział w konkursie „Modernizacja Roku 2023” składając projekt „Redukcja emisji NH3 i NOX w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych”. Firma otrzymała wyróżnienie, a tytuł odebrali przedstawiciele firmy podczas Konferencji Technicznej w Kazimierzu Dolnym.


MZGOK Sp. z o.o. w Koninie od 1 marca 2023 roku jest sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP/ONZ (Program środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych). To dobrowolne, publiczne zobowiązanie do praktykowania i rozpowszechniania Strategii Czystszej Produkcji, czyli działań dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstawania. To także promowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

MZGOK jest firmą szczególnie dbającą o środowisko, a świadczą o tym ustawicznie podejmowane działania. W 2022 roku wdrożono system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015 i ustalono priorytety Polityki Środowiskowej spółki, stworzono rejestr aspektów środowiskowych, określono działania jakie należy podjąć, by zminimalizować zagrożenia i negatywny wpływ na środowisko. Sprecyzowano cele środowiskowe do realizacji na lata 2022 i 2023.

– Jesteśmy w kraju jedną z ośmiu instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, z czego czerpiemy wiele korzyści dla środowiska i lokalnej społeczności. Spalając zmieszane odpady komunalne, pozbawione plastiku, papieru i szkła zebranego selektywnie przez mieszkańców, produkujemy energię elektryczną i energię cieplną. Odpady komunalne zaliczane są do odnawialnych źródeł energii (OZE) co pozwala, przy dotrzymaniu reżimów emisyjnych, na uznanie naszej spalarni jako instalacji ekologicznej. Proekologiczne działania MZGOK Sp. z o.o. są już szeroko znane nie tylko w naszym otoczeniu. Dbamy o edukację ekologiczną, a tym co nas wyróżnia wśród wszystkich
instalacji zajmujących się zagospodarowaniem odpadów jest fakt posiadania w jednej lokalizacji wszystkich instalacji służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Jesteśmy instalacją kompletną, posiadamy na terenie naszego obiektu Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ale także sortownię odpadów zbieranych selektywnie, kompostownię, gdzie z bioodpadów produkujemy ulepszacz do gleby pod nazwą Magno Hortis. Na naszym terenie znajduje się również składowisko przeznaczone na odpady o kaloryczności poniżej 6 megadżuli nie nadające się do termicznej obróbki. Można więc powiedzieć, że staramy się realizować Gospodarkę Obiegu Zamkniętego
– mówi Henryk Drzewiecki, prezes MZGOK w Koninie
W 2022 roku firma została zaproszona do wzięcia udziału w Akademii Czystszej Produkcji prowadzonej przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. W celu realizacji założeń Akademii został powołany zespół ds. czystszej produkcji, który przygotował projekt „Doskonalenia procesu spalania poprzez modernizację systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji wpływającą na optymalizację procesu spalania i redukcję amoniaku oraz tlenków azotu”. W ramach Akademii określony został także ślad węglowy dla ZTUOK. MZGOK Sp. z o.o. jest jedynym zakładem branży odpadowej, który uczestniczy w Akademii.

W latach 2021-2023 w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych prowadzono wiele ważnych modernizacji: wymieniono dysze w układzie SNCR (selektywna redukcja niekatalityczna NOX) na dysze centrujące, zoptymalizowano dawkowanie powietrza wtórnego w automatyczną regulację dystrybucji w zależności od stopnia zabrudzenia kotła, od czystego do brudnego, oraz w zależności od temperatury komory spalania poprzez zmianę oprogramowania sterującego, a także zainstalowano certyfikowany system pomiaru ciągłego NH3, N2O i CO2 do systemu emisyjnego.

W ramach Akademii Czystszej Produkcji zakład wziął udział w konkursie „Modernizacja Roku 2023” składając projekt „Redukcja emisji NH3 i NOx w ramach optymalizacji procesu spalania oraz modernizacji systemu oczyszczania spalin i pomiaru emisji w instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych”.


Wyniki
ogłoszono podczas Konferencji Technicznej „Utrzymanie ruchu – diagnostyka, remonty, modernizacje” w Kazimierzu Dolnym (19-21 marca 2024 r.) zorganizowanej przez Wydawnictwo „Nowa Energia”. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, zaprezentowania aspektów związanych z efektywnym utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych oraz prezentacji doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej.
Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej modernizacji przeprowadzonej w 2023 roku, charakteryzującej się szczególnymi walorami w zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska. Konkurs kierowany był do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, obiektów przemysłowych, wykonawców realizujących modernizacje.

MZGOK za swój projekt otrzymało wyróżnienie, a dyplom odebrali Krzysztof Maślanka, zastępca kierownika produkcji ZTUOK i Michał Szczepański, kierownik działu utrzymania ruchu MZGOK.

Śledź nas na