W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Kołobrzeg

Aktualności

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych. Kto może dostać 500 złotych miesięcznie?

2020-04-09 13:25:50
Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych. Kto może dostać 500 złotych miesięcznie?

10 kwietnia rusza program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii koronawirusa wsparcie dla osób niepełnosprawnych udzielane będzie przez PFRON za pośrednictwem samorządów powiatowych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie poinformowało, że osoby niepełnosprawne z powiatu konińskiego mają możliwości uzyskania pomocy finansowej. Skierowana jest ona do osób, które wskutek panującej epidemii, utraciły (w okresie od 9 marca przez okres co najmniej pięciu kolejnych następujących po sobie dni roboczych) możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc, w wysokości 500 zł miesięcznie, udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych i może zostać przyznana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne (dorośli posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia), które są:

• uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

• uczestnikami środowiskowych domów samopomocy funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

• podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

• podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

• pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

• pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Przyjmowanie wniosków w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) rozpoczyna się jutro, 10 kwietnia. Aplikować będzie można w trybie ciągłym (przez siedem dni w tygodniu) do 4 września 2020 roku.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Za pośrednictwem SOW (poprzez założenie w systemie konta) mogą też składać wnioski osoby, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Złożenie i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną. Co, obecnie stanowi najbezpieczniejszą i najwygodniejszą dla wnioskodawców formę kontaktu z PCPR w Koninie.


Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Jesteśmy na: