W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 22 czerwca 24 r.

Aktualności

Galopujące koszty przegoniły przychody „Pewiku”


(Materiał promocyjny)
2021-05-25 16:00:01

Galopujące koszty przegoniły przychody „Pewiku”
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obsługuje w Koninie prawie 600 km sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Monitoruje codziennie jakość wody i stan techniczny infrastruktury usuwając szybko i skutecznie ewentualne awarie. Do podstawowych zadań spółki należy dostarczanie czystej wody dla mieszkańców miasta, i odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Świadczenie usług na wysokim poziomie wymaga utrzymywania sieci wod.-kan. i sprawności wszystkich urządzeń zarówno na Stacji Uzdatniania Wody jak i na obu oczyszczalniach ścieków oraz 40 przepompowniach. Ponadto niezbędne są inwestycje w infrastrukturę, która wymaga modernizacji i wprowadzania nowych technologii.
Majątek trwały „Pewiku” wzrósł w ostatnich 8 latach z 230 mln złotych do 364 mln złotych. Taki rezultat został osiągnięty dzięki zrównoważonej, a jednocześnie odważnej strategii rozwoju spółki. Potrzeba modernizacji i wymiany urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz realizacja dotychczasowych projektów rozwojowych kosztowała ponad 183 mln złotych, z czego 130 mln złotych spółka pozyskała ze środków zewnętrznych w formie kredytu, dotacji i częściowo umarzalnych pożyczek.




Znaczą część zainwestowanych środków pochłonęła modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina, w tym obu oczyszczalni ścieków, a także kompleksowa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody. Ta druga inwestycja była konieczna ze względu na zły stan techniczny stacji, spowodowany zużyciem materiałów, urządzeń i infrastruktury obiektu. Modernizacja została zrealizowana „w ostatniej chwili” na warunkach finansowych, które dzisiaj nie byłby możliwe do osiągnięcia. Znaczny wzrost cen materiałów i usług w ostatnich 3 latach wpływa negatywnie na koszty inwestycji.
Dla przykładu można podać koszty zakupu energii elektrycznej dla zapewnienia funkcjonowania „Pewiku”, które na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrosły o 43,6%. Jest to koszt niezależny od spółki, który do momentu osiągnięcia samowystarczalności energetycznej będzie musiał być ponoszony. Dodatkowo została narzucona przez Urząd Regulacji Energetyki obowiązkowa „opłata mocowa” w wysokości 76,20 zł za każdą zużytą megawatogodzinę (MWh) energii elektrycznej. Przy obecnym zużyciu generuje to kwotę ok. 460 tys. zł rocznie. Niestety to niejedyne koszty stałe jakie musi ponieść przedsiębiorstwo, żeby zapewnić mieszkańcom dostęp do czystej wody i świadczyć usługi kanalizacyjne. Kolejnymi narzucanymi na „Pewik” kosztami są opłaty za gospodarkę odpadami, które wzrosły o blisko 30% oraz opłaty za pobór wód podziemnych, które od 2018 r. wzrosły o 65%. Koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa znacząco podnoszą również podatki od nieruchomości, które dla „Pewiku” wzrosły o 10,25% od budynków i o 11,76% od gruntów. W przeliczeniu na pieniądze „Pewik” zapłaci w 2021 roku o blisko 1,5 mln zł więcej podatku od budynków, gruntów i budowli niż w 2018 roku.
Z kolei do ostatecznego rachunku wystawionego Klientom spółka jest ustawowo zobowiązana nałożyć 8% podatek VAT, który jest odprowadzany do kasy państwa.
Tendencja wzrostu cen towarów i usług w całym kraju powoduje wzrost cen materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości dostaw czystej wody i odprowadzenia ścieków. W ostatnich 3 latach inflacja wzrosła o 9,38%. To wskaźnik który dotyka wszystkich konsumentów, a przy ogólnych kosztach prowadzenia działalności wodno-kanalizacyjnej liczony jest w milionach złotych. Dla przykładu można porównać koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych poniesionych
w 2017 r. do kosztów w 2020 r. – wzrost o 12%.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z powodu wzrostu opłat stałych, niezależnych od spółki, zapłaci, aż 2,8 mln zł rocznie więcej niż w ostatnich trzech latach. Przedsiębiorstwo musi więcej zapłacić za m.in. energię elektryczną, podatki, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wód gruntowych, za odpady, utylizację osadów ściekowych, zakup wapna, pixu, polimeru, wodomierzy, paliwa, opłaty pocztowe itd. Są to koszty narzucane często bez jasnego uzasadnienia, a ostatnie lata pokazują, że taniej nie będzie. Analizując otoczenie gospodarcze „Pewik” podjął działania zwiększające przychody spółki. Prowadzi m.in. działalność pomocniczą świadcząc usługi asenizacyjne, warsztatowe czy wulkanizacyjne. Prowadzi również akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych i konsekwentnie inwestuje w odnawialne źródła energii. Dzięki zainstalowaniu pomp ciepła na wszystkich obiektach spółka już w tym roku będzie samowystarczalna w energię cieplną. „Pewik” od wielu lat rozwija się w sposób zrównoważony dbając o budowę i modernizację infrastruktury, która służy mieszkańcom Konina. Inwestycje podjęte w ostatnich 8 latach za kwotę ponad 183 mln złotych i konsekwentna realizacja zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych gwarantują spełnienie surowych wymogów dyrektywy „ściekowej”. Mieszkańcy Konina nie muszą obawiać się kar finansowych jakie poniosą mieszkańcy aglomeracji, miast i gmin niespełniających ww. wymogów. Dzięki kompleksowej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody, która zakończy się w III kwartale tego roku, mieszkańcy Konina mają zapewnioną czystą i świeżą wodę do picia prosto z kranu na najbliższe 30 lat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że gdyby spółka nie podjęła decyzji o modernizacji stacji wodociągowej mieszkańcom groziłyby coraz częstsze przerwy w dostawach wody dla całego miasta. Z kolei zrealizowane dwa największe projekty unijne za kwotę 74 mln złotych (spółka pozyskała na ich realizację 33 mln zł dotacji), tj. rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina, gwarantują ciągłość odbioru ścieków i ich oczyszczanie na najwyższym poziomie. Dzisiaj Konin jest w nielicznym gronie aglomeracji w Polsce, które mają uporządkowaną gospodarkę ściekową zgodnie z wytycznymi unijnymi i krajowymi. Na uwagę zasługuję również fakt, że stopień skanalizowania miasta to ponad 98% co stawia Konin w czołówce krajowej (średni stopień skanalizowania w Polsce wynosi 70%). Wysiłkiem pracowników PWiK Sp. z o.o. w Koninie pozyskano ze środków zewnętrznych na wszystkie inwestycje aż 130 mln złotych!
„Pewik” jest przykładem dynamicznego rozwoju i profesjonalizmu w świadczeniu usług, w trosce o komfort mieszańców miasta i środowisko naturalne.

Mimo rosnących kosztów niezależnych od PWiK Sp. z o.o., inwestycje zapewniające niezawodność świadczenia usług są konsekwentnie realizowane.
Ustawowy obowiązek dostarczania wody i odbioru ścieków jest wypełniany w 100%.
Zmodernizowany system kanalizacyjny i nowa stacja wodociągowa gwarantują nieprzerwane świadczenie usług mieszkańcom Konina na kolejne 30 lat.

Kluczowe inwestycje zapewniły spełnienie wymogów dyrektywy „ściekowej”
i uchroniły mieszkańców Koninaprzed karami finansowymi za zanieczyszczanie środowiska