W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
LIS - VOLVO 4 tydzień LIPIEC

Aktualności

Wojewoda w zapisach Regulaminu KBO wskazuje istotne naruszenie prawa

2021-03-05 16:12:13
Wojewoda w zapisach Regulaminu KBO wskazuje istotne naruszenie prawa

Wojewoda wielkopolski stwierdził nieważność zapisów Regulaminu Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, który jest załącznikiem do uchwały podjętej przez radnych 27 stycznia tego roku. Michał Zieliński wskazuje na istotne naruszenie prawa. Czy to zmienia coś w trwającej procedurze przyjmowania wniosków? Jak wyjaśnia magistrat, na tym etapie nie! – Zmiana dotyczyć będzie systemu głosowania – informują nas urzędnicy.

Miasto zapisało na przykład, że „w celu zabezpieczenia przed wielokrotnym oddaniem głosu przez tę samą osobę, każde wydanie karty do głosowania potwierdzane jest wpisaniem numeru PESEL mieszkańca do bazy danych”. W rozstrzygnięciu nadzorczym czytamy natomiast, że PESEL „nie jest ani warunkiem, ani przesłanką bycia mieszkańcem gminy, jak również nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania”.

W rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody podany jest art. 25 Kodeksu cywilnego, w którym zapisano, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ona przebywa z zamiarem stałego pobytu. – Należy zatem przyjąć, że elementami umożliwiającymi określenie, kto jest mieszkańcem gminy a kto nim nie jest, są: imię i nazwisko, a także adres danej osoby, pod którym ona przebywa z zamiarem stałego pobytu. Numer PESEL nie jest ani warunkiem, ani przesłanką bycia mieszkańcem gminy, jak również nie obejmuje danych dotyczących miejsca zamieszkania – wyjaśnia rozstrzygnięcie wojewody.

Wojewoda przywołuje również inny zapis Regulaminu KBO: „W uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych przedłużającą się procedurą formalną lub administracyjną, dopuszcza się realizację wniosku po zakończeniu roku budżetowego, w planie którego wniosek został ujęty – przy zachowaniu zasad budżetowania, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”. W wyżej wskazanym przepisie Regulaminu rada określiła zatem możliwość wydłużenia realizacji zadania inwestycyjnego lub bieżącego w zakresie budżetu obywatelskiego na kolejny rok. Zdaniem organu nadzoru należy uznać, że powyższa regulacja nie dotyczy zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w przedmiocie budżetu obywatelskiego, skutkiem czego regulacja ta wykracza poza zakres delegacji ustawowej – wyjaśnia wojewoda w rozstrzygnięciu.

Wojewoda wstrzymuje wykonanie uchwały w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Może być ono zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Magistrat wyjaśnia, ze uchwała i Regulamin KBO więc obowiązują, a uchylone są pojedyncze zapisy, więc nie ma to wpływu na procedurę przyjmowania wniosków, która prowadzona jest przez cały marzec.

Marcin Szafrański

Sledź nas na

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Hej
Proponuję odcisk palca
Kamil
Monia liczyć kasę z zasiadania w radach nadzorczych. Za Twoje pieniądze zresztą
Monika
Uchwałę w sprawie podatku o deszczu skopali. Teraz też. Czy ta władza poza zasiadaniem w radach nadzorczych coś potrafi ???


Jesteśmy na: