W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 20.07.2021

Aktualności

STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców

2020-12-02 09:04:29
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców


Przywrócenie samorządu lokalnego w 1990 roku postawiło gminy przed wielką szansą nadrobienia wieloletnich zaległości we wszystkich sferach życia. Niewiele jednak gmin wykorzystało ją w takim stopniu, jak Stare Miasto. Położenie na obrzeżach miasta, w sąsiedztwie autostrady i dróg krajowych 25 i 72, zostało wykorzystane w stu procentach. Przyczyniło się do rozwoju terenów inwestycyjnych, a w konsekwencji całej gminy, która miała więcej środków na realizację usług dla jej mieszkańców – budowę wodociągów, kanalizacji, dróg, chodników i oświetlenia. To z kolei spowodowało dynamiczny i regularny przyrost liczby mieszkańców, których na koniec 1990 roku było 7.280, a dzisiaj jest ich prawie 12,5 tysiąca!

W latach 80. gmina Stare Miasto była jedną z najuboższych gmin w regionie, funkcjonującą w cieniu byłego miasta wojewódzkiego. Przez minione 30 lat samorząd nadrobił dystans cywilizacyjny dzielący go nie tylko od swoich sąsiadów, choć początki były bardzo trudne. Jak przyznaje Andrzej Drewniak, pierwszy włodarz gminy, początkowe lata pracy wymagały nowego spojrzenia na kwestie właścicielskie. – Było też co nadganiać, bo opóźnienia w gminach były bardzo duże. Rozpoczęto od telefonizacji, budowy dróg, wodociągów, których wcześniej nie było – przyznaje.

Przywrócenie samorządności było pierwszym i najważniejszym krokiem do tego, by gmina Stare Miasto mogła wybrać własną drogę rozwoju. Aby na nią wejść określono możliwości i potencjał gminy. Największą zaletą okazało się położenie na terenach, przez które wkrótce miała przebiegać autostrada. W pierwszym okresie postawiono na przygotowanie gruntów pod przyszłe inwestycje. – Priorytetowe było wykorzystanie terenu przy istniejącym odcinku autostrady Września-Konin. Te grunty były dziewicze, ponieważ nawet nie było siatki pokrycia geodezyjnego w mapach. Trzeba było sfinansować plan zagospodarowania przestrzennego, by stwarzać warunki dla przyszłych inwestorów. To wszystko w następnych latach zaowocowało – mówi Andrzej Drewniak. Przystąpiono do uzbrajania terenów inwestycyjnych, co wiązało się z koniecznością doprowadzenia wody, kanalizacji, jak również z budową dróg dojazdowych. W okolicy niewiele było tras asfaltowych, a przy gruntowych stały stare domostwa kryte słomianą strzechą. – Gmina posiada dwa węzły autostradowe – jeden na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 25 w kierunku Kalisza i Bydgoszczy oraz drugi w Żdżarach, połączony z DK72 w kierunku Łodzi – dzięki nim udało się nam pokazać potencjał gminy i ściągać tutaj kolejnych inwestorów – mówi były wójt Ryszard Nawrocki.

Kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego gminy Stare Miasto było zakończenie budowy autostrady A2. W krótkim czasie powstawały kolejne firmy logistyczne. Tereny zostały dobrze skomunikowane z autostradą oraz z drogami krajowymi przebiegającymi przez gminę. Układ komunikacyjny zmienił się również dzięki przebudowie drogi 25, która poprawiła komfort jazdy i bezpieczeństwo.

Spełnienie wszystkich tych warunków spowodowało, że gmina Stare Miasto stała się jednym z krajowych liderów gospodarczych stwarzając klimat do rozwoju kolejnych inwestycji, zarówno zagranicznych, jak i lokalnych. Nieustannie pojawiają się na jej terenie nowe firmy, działające w różnych sektorach gospodarki, co wpływa na wzrost podatków do gminnego budżetu oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniej pracę dawały Gminne Spółdzielnie, Spółdzielnie Kółek Rolniczych i pojedyncze zakłady, teraz na terenie Starego Miasta istnieje ponad tysiąc przedsiębiorstw, które tworzą miejsca pracy. Są to zarówno duże firmy, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Z punktu widzenia dalszego rozwoju bardzo istotne okazało się również przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 roku. W tym czasie gmina Stare Miasto pozyskała ponad 40 mln zł unijnego dofinansowania, dzięki czemu nadal intensywnie się rozwijała, zmieniając swoje oblicze i stając się coraz bardziej nowoczesną i przyjazną dla swoich mieszkańców i przybywających gości.

Jednym z przykładów inwestycji wspartej przez środki europejskie była rozbudowa nowoczesnej i wydajnej oczyszczalni ścieków, oddanej do użytku w 2012 roku. – Nowa oczyszczalnia ma zdolność 1.400 metrów sześciennych na dobę. Wcześniej była oczyszczalnia przepływowa o maksymalnej przepustowości 300 metrów – przyznaje Ryszard Nawrocki. Budowa oczyszczalni i zwiększenie przepustowości umożliwiły budowę kolejnych kilometrów kanalizacji sanitarnej, która obecnie jest na ukończeniu. Dzięki tej inwestycji oddanych do użytku będzie 35 km sieci, która znacząco podniesie komfort życia mieszkańców i przyczyni się do poprawy ochrony środowiska.

Coraz większa zasobność gminy przekłada się na inne sfery życia jej mieszkańców, np. oświaty. Przez minione 30 lat szkoły bardzo się zmieniły, rozbudowały, powiększając swoją bazę dydaktyczną i sportową. Powstały budynki gimnazjum, sala sportowa w Starym Mieście czy jedna z większych inwestycji – hala sportowa w Liścu Wielkim, oddana do użytku przed rokiem, służąca mieszkańcom całej gminy. Znakiem rozpoznawczym gminy Stare Miasto jest też Przedszkole Samorządowe.

– Kiedy w 1998 roku obejmowałam stanowisko, nasze przedszkole było jednooddziałową placówką, która mogła przyjąć 25 dzieci. Mieściło się w budynku zakupionym z rąk prywatnych – wspomina Bożena Kaźmierczak, dyrektor przedszkola. W związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego, przyrostem liczby mieszkańców wiążących swoją przyszłość z gminą, władze samorządowe postanowiły zbudować nowy obiekt. Powstał piękny, nowoczesny, kolorowy budynek, z oddziałami integracyjnymi, salami do rytmiki i spotkań z rodzicami, gabinetami dla specjalistów, pionem kuchennym oraz placem zabaw. Pod opieką przedszkola jest 300 maluchów. Pozostałe dzieci mają zapewnione miejsca w oddziałach przedszkolnych w innych miejscowościach. W planach samorządu jest budowa drugiego przedszkola w Żychlinie, na lokalizację którego w bieżącym roku gmina pozyskała nieodpłatnie grunty.

Placówki edukacyjne w gminie osiągają najwyższy standard, wyróżniając się nie tylko ofertą edukacyjną, ale i szeroką gamą zajęć pozaszkolnych. W Liścu Wielkim od 1973 roku istnieje zespół tańca ludowego „Uśmiech”, a od niedawna również tańca aerobikowego „Lawina”. W Starym Mieście przez wiele lat z powodzeniem funkcjonowały klasy sportowe, a liczne kluby i stowarzyszenia sportowe organizują zajęcia piłkarskie, siatkarskie czy tenisowe dla najmłodszych. Placówki współpracują ze szkołami z zagranicy, a w kołach zainteresowań odkrywane są młode talenty, funkcjonują również drużyny harcerskie i gromady zuchowe.

Beneficjentem zmian zachodzących przez lata w gminie jest też ciesząca się długą tradycją i znaczącymi osiągnięciami Ochotnicza Straż Pożarna. – Wcześniej jeździliśmy samochodami, które są zabytkami, nie było sprzętu do ratowania życia. Dziś wszyscy ratownicy mają swoje wyposażenie osobiste, mamy samochody ratowniczo-gaśnicze. Rozwijamy się razem z gminą – przyznaje Andrzej Piaskowski, wieloletni prezes OSP Stare Miasto. W ostatnich latach gmina przy wsparciu środków zewnętrznych, zakupiła dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze za ponad 1,5 mln zł – po jednym dla OSP ze Starego Miasta i Liśca Wielkiego. Obie jednostki funkcjonują od lat w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i stanowią fundament zabezpieczenia przeciwpożarowego gminy.

Druhowie zajmują się także działalnością kulturalną i sportową. Przez lata zmieniły się ich remizy i okoliczne tereny, które teraz godnie służą za miejsca uroczystości i festynów. Strażacy angażują się w organizację finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, rajdy rowerowe, ogniska, zawody sportowe. Pozyskują coraz to nowszy sprzęt i wyposażenie do działań ratowniczo-gaśniczych.

Nieodłącznym elementem działalności artystycznej są zespoły ludowe, Orkiestra Staromiejska i mażoretki Sigma, bez których trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek wydarzenia w gminie. Centrum życia kulturalnego gminy jest Biblioteka Publiczna im. prof. Joanny Papuzińskiej, która jest miejscem nie tylko wypożyczania lektur, ale również inicjuje i realizuje liczne wydarzenia. Od lat spotkać tu można wielkie nazwiska literatury i polityki, odwiedzają ją znani i lubiani podróżnicy, aktorzy, publicyści czy językoznawcy. Przełomowym dla tej instytucji wydarzeniem była zmiana siedziby. Samorząd pozyskał dofinansowanie z programu „Biblioteka +” w kwocie ponad miliona złotych, za co powstał okazały, nowoczesny budynek przylegający do budynku Urzędu Gminy. W Bibliotece spotykają się radni podczas comiesięcznych sesji, organizowane są świąteczne koncerty i recitale artystów, wystawy i spotkania. W ramach jej działalności funkcjonuje również małe kino społecznościowe, w którym mieszkańcy sami mogą wybrać co chcą oglądać.

Mieszkańcy gminy mają szerokie możliwości uprawiania sportu i rekreacji. W trakcie ostatnich lat powstały ścieżki rowerowe i cała infrastruktura dla aktywnie wypoczywających – Orlik, boiska sportowe czy siłownie zewnętrzne. Ofertę rekreacyjną uzupełniają szlaki piesze, rowerowe, przyrodnicze ścieżki edukacyjne i liczne place zabaw. Na terenie Starego Miasta nie brakuje kół i stowarzyszeń działających dla poprawy życia mieszkańców. Dzięki nim, oprócz rolniczego i przemysłowego, gmina zyskała także wymiar turystyczny. – Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” wytyczyło szlak rowerowy i konny, który przebiega przez 6 gmin, jest oznakowany, są tablice informacyjne oraz koniowiązy – miejsca, gdzie można zatrzymać konia i odpocząć – opowiada Iwona Bańdosz, dyrektor Biura Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. Gmina prowadzi także współpracę z zagranicznymi samorządami. Odwiedzają ją partnerzy z Czech, Ukrainy, Niemiec czy Litwy. Wspólnie podejmowane inicjatywy dotyczą wymiany doświadczeń w sferze kultury i sportu, ale też wymiany młodzieży czy organizowania obozów dla młodych druhów ochotników.

Ogromne przeobrażenie w trakcie minionych 30 lat przeszły też gminne instytucje, choćby Ośrodek Pomocy Społecznej, którego rola na przestrzeni lat uległa modyfikacji. – Oblicze pomocy społecznej się zmienia, mamy nowy budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal sprawia, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mają większą odwagę i swobodę mówienia o problemach, bo mają zapewnioną intymność rozmowy – mówi dr Maria Szumigalska, kierownik GOPS.

Działalność samorządu Starego Miasta została wielokrotnie doceniona. Spośród wyróżnień, które gmina otrzymała najbardziej cieszą te przyznawane przez niezależne grona eksperckie, m.in.: „Grunt na medal”, „Skarbnik Samorządu” czy „Dyplom Europejski” przyznawany przez Komisję Europejską.

Przez minione 30 lat gmina przeszła ogromne przeobrażenie. W ostatnich latach samorząd skupił się na poprawie warunków życia mieszkańców. Służy temu również fundusz sołecki. Umożliwia on mieszkańcom współdecydować o najważniejszych zadaniach do realizacji w miejscu ich zamieszkania.

Rozwój gminy to również coraz więcej obowiązków związanych z rosnącą liczbą mieszkańców oraz obsługą i finansowaniem jej majątku. W ciągu 30 lat liczba zadań jakie realizuje gmina Stare Miasto uległa zwielokrotnieniu. Dlatego też sukcesywnie dokonywana jest informatyzacja usług publicznych i poprawa warunków obsługi.

– Chcemy, aby każdy mieszkaniec, który przychodzi do urzędu obsługiwa­ny był w sposób nowoczesny i profesjonalny – podkreśla obecny włodarz Dariusz Puchała. Pomimo niedogodności urzędnicy dokładają starań, aby każdy mieszkaniec uzyskał merytoryczną pomoc jakiej oczekuje w możliwie jak najszybszym czasie, a nade wszystko, aby był traktowany z szacunkiem i godnością.

Rokrocznie duże środki angażowane są w oświetlenie uliczne, budowę dróg i chodników. Gmina inwestuje również w termomodernizację budynków użyteczności publicznej i komunalnych, przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych. Na ukończeniu jest również inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej warta ponad 20 mln zł, która swym zasięgiem obejmie miejscowości Barczygłów, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Modła Księża, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Rumin, Stare Miasto i Żdżary.

– Wszystkie realizowane obecnie inwestycje wykonujemy z myślą o naszych mieszkańcach. Chcemy, aby każdemu mieszkańcowi żyło się jak najlepiej. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb nadal jest wiele, dlatego analizujemy każdy wniosek pod względem zasadności i możliwości finansowych, żeby realizować jak najszybciej te najważniejsze – mówi wójt Dariusz Puchała.

Plany na przyszłość są ambitne i zakładają dalszy rozwój przedsiębiorczości i budownictwa jednorodzinnego na terenie gminy. W ślad za tym zadań i obowiązków nadal będzie przybywać. Nie martwi to jednak wójta Puchały, który uważa, że gmina zmierza we właściwym kierunku. – Cieszę się, że gmina Stare Miasto jest tak dobrze oceniana i postrzegana. Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy są dzisiaj powodem do dumy, ale jutro będą zobowiązaniem wobec społeczeństwa i inspiracją do realizacji kolejnych celów – podsumowuje Dariusz Puchała.

STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
STARE MIASTO. Samorząd inwestuje w rozwój i mieszkańców
Śledź nas na


Jesteśmy na: