W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 5 czerwca 24

Aktualności

Uchwała unieważniona przez RIO. Co to oznacza dla miasta, MZEC-u i mieszkańców Koła?

2023-05-23 10:37:57
Anna Kułakowska
Napisz do autora
Uchwała unieważniona przez RIO. Co to oznacza dla miasta, MZEC-u i mieszkańców Koła?

Uchwała podjęta 6 kwietnia przez Radę Miejską Koła ws. udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole została unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Informacja brzmi niepokojąco i takie wywołała społeczne reakcje, a wraz z nimi pytania, co to oznacza dla kolskiego samorządu oraz mieszkańców Koła. Sprawę wyjaśniają skarbnik i radca prawny Urzędu Miejskiego w Kole.


Powrócił temat poręczenia kredytu dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole. Stało się tak za sprawą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która unieważniła uchwałę Rady Miejskiej Koła podjętą podczas sesji 6 kwietnia. W uzasadnieniu organ powołał się na sprzeczności z przepisami prawa.

Przypomnijmy, że chodzi o uchwałę, na mocy której radni wyrazili zgodę na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 11 mln zł na okres 7 lat, tj. do 2030 roku. Poręczenie przez samorząd miejski wynosi 120 procent kredytu, czyli do kwoty 13,2 mln zł. Środki z zaciągniętego zobowiązania posłużyły MZEC-owi do pokrycia wydatków związanych z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz do zakupu miału węglowego.


Informacja brzmi niepokojąco i takie też wywołała społeczne reakcje, a wraz z nimi pytania, co unieważnienie uchwały przez RIO oznacza dla kolskiego samorządu miejskiego oraz mieszkańców Koła. – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody przez gminę miejską Koło na poręczenie kredytu dla MZEC-u została unieważniona przez RIO, jednakże uchwała ta została przygotowana w oparciu o te same przepisy prawa, jakie funkcjonowały w 2013 roku, kiedy to właśnie rada miejska podejmowała odrębną uchwałę ws. udzielenia poręczenia. Poręczenie to było wtedy udzielone Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. W przypadku poręczenia dla MZEC-u gmina, jako poręczyciel, nie tylko gwarantuje spłatę kredytu zaciągniętego przez spółkę od 2024 roku, ale również poddaje się w tym zakresie egzekucji, co przyczyniło się do tego, że została podjęta odrębna uchwała. Udzielenie poręczenia nie jest czynnością często występującą w gminach i są tu rozbieżności w zakresie kompetencji organu stanowiącego, jak i wykonawczego – poinformowała skarbnik UM w Kole Mariola Makowska.

RIO nie uwzględniło naszej argumentacji prawnej, która została poparta wyrokami sądów administracyjnych w tym zakresie, przedstawiając, że nie zgadza się z orzeczeniami przez nas zawartymi. Według RIO jedyną czynnością, jaką powinien wykonać burmistrz miasta, to złożyć wniosek o zmianę w zakresie budżetu, który powinien wskazywać maksymalną kwotę, do której burmistrz może udzielać poręczenia. Burmistrz się z tym nie zgadza, a ja to stanowisko popieram. Uważamy, że Rada Miejska Koła powinna mieć wiedzę i możliwość wypowiedzenia się w sytuacji, gdy poręczenie dotyczy kwoty o równowartości ponad 10 procent rocznego budżetu miasta. Nie wyobrażamy sobie, by radni nie mogli wyrazić opinii w formie uchwały, komu poręczamy kredyt, do jakiej wysokości i na jakich zasadach. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że – a był to wymóg BGK – poddajemy gminę egzekucji w trybie art. 777 kpc, a więc w sytuacji, gdyby MZEC, w jakiejś sytuacji, nie spłaciłby jakiejkolwiek raty, gmina ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Niewyobrażalne zatem było dla nas, aby rada miejska nie mogła się w tym zakresie wypowiedzieć – wyjaśnił Błażej Sarnowski, radca prawny Urzędu Miejskiego w Kole, wskazując też, iż RIO nie odniosła się również do argumentacji związanej z tym, że w 2013 roku Rada Miejska Koła podjęła uchwałę o podobnej treści, a od tamtego roku przepisy prawa w tym zakresie się nie zmieniły. – Według RIO mamy do czynienia z dwiema kwestiami. Pierwszą jest sytuacja, w której dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w której ujęto to poręczenie, jednakże nie zmieniono budżetu na rok 2023, w którym – według RIO – powinniśmy wprowadzić jedynie krótki zapis o maksymalnej kwocie poręczeń, jakiej może dokonać burmistrz samodzielnie. I tu powinno być wskazane 13,2 mln zł. Drugą kwestią – według RIO – jest sytuacja, w której nie powinno być w ogóle podejmowanej odrębnej uchwały w zakresie tego poręczenia – dodał radca prawny.


Chciałbym państwa uspokoić, że stwierdzenie nieważności tej uchwały nie powoduje żadnego zagrożenia dla spółki miejskiej. Uchwała ta – jeśli można tak to ująć – została skonsumowana. Spółka zakupiła uprawnienia do emisji CO2, które była zobowiązana nabyć do końca kwietnia, a ponadto część środków przeznaczyła na zakup miału węglowego. Organ samorządu, a więc gmina, ma możliwość złożenia skargi do sądu administracyjnego, jednak żeby ją złożyć, musimy uzyskać zgodę rady. Pan burmistrz i ja będziemy o tę zgodę wnioskowali na sesji 31 maja. Mamy nadzieję, że taką zgodę uzyskamy i będziemy mogli rozstrzygnąć spór prawny w drodze wyroku sądu administracyjnego – przekazał Błażej Sarnowski.