W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 21.04

Aktualności

Rolnicy, by iść na emeryturę, nie muszą już przekazywać gospodarstwa

2022-07-05 07:25:00
Milena Fabisiak
Napisz do autora
Rolnicy, by iść na emeryturę, nie muszą już przekazywać gospodarstwa

Od połowy czerwca sporo zmieniło się dla rolników ubezpieczonych w KRUS-ie. Od tego czasu mają oni prawo do pełnej wypłaty emerytury i nie muszą już sprzedawać bądź przekazywać swojego gospodarstwa, by ją otrzymać. – Rolnicy mogą pracować i jednocześnie otrzymywać swoją emeryturę rolniczą, tak samo, jak dzieje się to w przypadku emerytów pobierających świadczenie z ZUS – informuje Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie. To niejedyna modyfikacja dotycząca rolników.

Nowa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników zawiera wiele korzystnych zmian. Podstawową jest ta, że rolnik-emeryt nie musi już teraz przekazywać gospodarstwa rolnego – tak jak miało miejsce wcześniej – żeby przejść na rolniczą emeryturę w pełnej wysokości. – Przy wznowieniu wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej osobom, które ukończyły 75 lat zostanie z urzędu wypłacony dodatek pielęgnacyjny. Osobom takim ośrodki pomocy społecznej wstrzymają wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego – informuje Katarzyna Rzepecka-Andrzejak. – Z kolei prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy uzyskują również ubezpieczeni całkowicie niezdolni do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy posiadają co najmniej 25 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowego. Do 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego zalicza się m.in. okresy ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz okresy innego ubezpieczenia, w tym za granicą.

Od 15 czerwca osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które nie mają prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej odbywanej przed 1 stycznia 1999 r. (po 1% emerytury podstawowej za każdy rok). Do tej pory rolnikom tym nie uwzględniano do emerytury rolniczej okresów innego ubezpieczenia społecznego.

Dotąd podstawą do wypłaty okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy była umowa dzierżawy zawarta na co najmniej 10 lat. Według nowej ustawy rolnik może zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na jaki zostało przyznane mu prawo do renty (np. na rok lub 2-3 lata).

– Rozszerzono również katalog osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników – mówi Katarzyna Rzepecka-Andrzejak. Co to oznacza? Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu w KRUS w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) nadal podlegają temu ubezpieczeniu, mimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z innych tytułów. Chodzi między innymi o pobieranie świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, stypendium w czasie studiów podyplomowych, pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej.

Ponadto rolnicy i domownicy, którzy zostali wyłączeni z ubezpieczenia KRUS z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z wyżej wymienionych powodów, mogą złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. – Dzięki tym przepisom rolnicy i domownicy mogą uzupełnić brakujący okres do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazać się nieprzerwanym okresem ubezpieczenia społecznego rolników, który wymagany jest do podlegania ubezpieczeniu podczas prowadzenia jednocześnie działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej – informuje kierownik.

W wyniku zmian w ustawie, od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej, a także ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na tzw. turnusy regeneracyjne.

Laser StalKomentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

Kasia miód
W PK cała prawda cała dobę niczym TVN. Najważniejszy w PK jest CENZOR który wkracza jak pisze sie prawdę ale prawdę niewygodną dla sponsora PK.