W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

257 MLN ZŁ DLA PRACOWNIKÓW ODCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA I ENERGETYKI

2023-10-03 12:12:15

257 MLN ZŁ DLA PRACOWNIKÓW ODCHODZĄCYCH Z GÓRNICTWA I ENERGETYKI

Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, ZE PAK w ciągu półtora roku chce zakończyć wydobycie węgla brunatnego i produkcję energii w oparciu o to paliwo. Oznacza to diametralne zmiany dla osób zatrudnionych w Grupie i ich rodzin. Odkąd rozpoczęła się transformacja energetyczna sektora wydobywczo-energetycznego, priorytetem było zdobycie środków unijnych na wsparcie pracowników odchodzących z grupy kapitałowej ZE PAK. Projekt pracowniczy jest flagowym projektem w ramach planu transformacji. Po licznych konsultacjach regionalnych, krajowych
i unijnych, udało się pozyskać środki na ten cel i to nie byle jakie środki! Łącznie
257 mln zł, z czego aż 70% z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, zostanie przeznaczonych na wsparcie 2,2 tys. osób, w szczególności pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK (obecnych i byłych). W ramach projektu przewidziano szeroki katalog instrumentów aktywizacji zawodowej, w tym dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości nawet do 120 tys. zł na osobę.

Kiedy w ubiegłym roku koncern energetyczny ZE PAK ogłosił przyspieszenie zamknięcia ostatniego bloku węglowego z 2030 r. na koniec 2024 r., stało się jasne, że Wielkopolska Wschodnia będzie regionem węglowym o najbardziej zaawansowanym tempie transformacji energetycznej w kraju – i tak też się stało. Zamykanie w ostatnich latach kolejnych odkrywek węgla brunatnego oraz bloków węglowych w elektrowniach opalanych tym paliwem, spowodowało ograniczenie zatrudnienia z blisko 6 tys. osób na koniec 2017 r. do 3,1 tys. osób w 2022 r. Planowane zamknięcie w najbliższych latach ostatniej funkcjonującej odkrywki Tomisławice oraz kolejnych bloków węglowych spowoduje dalszy spadek zatrudnienia w Grupie Kapitałowej ZE PAK (GK ZE PAK).

Odejście od wydobycia i spalania węgla brunatnego w subregionie stało się zatem istotnym wyzwaniem w zakresie doprowadzenia przede wszystkim pracowników Grupy ZE PAK (obecnych i byłych) do nowego zatrudnienia. Odpowiedzią na to wyzwanie jest właśnie projekt pracowniczy przewidziany do wsparcia ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji pt. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. Droga do zatrudnienia po węglu.

Odpowiedzialność za realizację projektu wziął na siebie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, który będzie realizować projekt przy udziale kilku partnerów wyłonionych w drodze naboru, tj. prywatnej agencji zatrudnienia, partnerów z doświadczeniem w sferze przedsiębiorczości społecznej oraz samego ZE PAK.

Ten flagowy dla subregionu konińskiego projekt, którego celem jest doprowadzenie osób tracących pracę do zatrudnienia u nowego pracodawcy lub samozatrudnienia, przygotowany został przy zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy, w tym związków zawodowych, przedstawicieli ZE PAK, organizacji pozarządowych, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – mówi Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Głównym założeniem projektu jest doprowadzenie do aktywizacji zawodowej ok. 2,2 tys. osób, w tym:

· pracowników Grupy ZE PAK zagrożonych utratą pracy czy przewidzianych do zwolnienia
z przyczyn niedotyczących pracownika,

· byłych pracowników Grupy ZE PAK, którzy utracili pracę z przyczyn niedotyczących pracownika,

· pracowników branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym zagrożonych utratą pracy czy przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika,

· członków rodzin/osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

Co istotne w przypadku pracowników/byłych pracowników Grupy ZE PAK wsparciem objęte zostaną również osoby zamieszkujące poza obszarem Wielkopolski Wschodniej oraz osoby, które utraciły pracę od 2018 roku – przekazał Prezes Maciej Sytek.

W projekcie zaplanowano dwie ścieżki wsparcia:

Ścieżka nr 1, której celem jest doprowadzenie uczestnika do zatrudnienia u nowego pracodawcy.
W jej ramach przewidziano szeroki katalog instrumentów do wykorzystania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb, w tym m.in:

· kompleksową opiekę dedykowanego doradcy ds. zatrudnienia,

· szkolenia zawodowe,

· subsydiowane zatrudnienie (tj. refundację kosztów zatrudnienia poniesionych przez pracodawcę przy zawieraniu umowy o pracę z nowym pracownikiem),

· wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy u nowego pracodawcy,

· dodatek relokacyjny czy dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia.

Kluczowym założeniem ścieżki nr 1 w ramach wsparcia doradczego jest doprowadzenie przez doradcę zawodowego do tego, aby z nowym pracodawcą została zawarta umowa o pracę nawet do 24 m-cy, a warunki płacy były na podobnym lub wyższym poziomie, niż na poprzednim stanowisku pracy – mówi Prezes Maciej Sytek.

Celem ścieżki nr 2 jest natomiast założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej, i/lub zatrudnienie uczestnika projektu w przedsiębiorstwie społecznym. W ramach tej ścieżki przewidziano również szeroki katalog instrumentów wsparcia, w tym m.in.:

· kompleksową inkubację dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej,

· bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej,

· finansowe wsparcie pomostowe,

· subsydiowane zatrudnienie,

· wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

Maksymalna wartość dotacji na założenie działalności gospodarczej czy spółdzielni zależeć będzie od rodzaju zakładanej działalności. W przypadku zakładania i prowadzenia działalności w sektorze zielonej gospodarki lub w sektorach podregionalnych Inteligentnych Specjalizacji (tj. Odnawialne Źródła Energii i nowoczesne technologie energetyczne, Turystyka, Logistyka, Produkcja zdrowej żywności) bezzwrotna dotacja wyniesie nawet 120 tys. zł, natomiast w przypadku pozostałych działalności maksymalna kwota dotacji wynosić będzie 100 tys. zł – mówi Prezes Maciej Sytek.

Realizacja projektu pracowniczego stanowi ważny element działań łagodzących skutki transformacji energetycznej subregionu. Bez realizacji tego projektu spodziewane jest znaczne zwiększenie poziomu bezrobocia, z czym wiązać się będą problemy ekonomiczne części mieszkańców i postępujący proces wykluczenia społecznego.

Projekt pracowniczy, którego wartość szacuje się na 257 mln zł, z czego aż 180 mln zł pochodzić będzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, przewidziany jest do realizacji w latach 2023-2029. Pozostałe 30% wartości projektu (tj. 77 mln zł), zgodnie z założeniami, stanowić będzie wkład budżetu państwa.