W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YASUMI

Aktualności

Negatywna opinia środowiskowa dla odkrywki ,,Ościsłowo”. Kopalnia będzie się odwoływać

2017-03-14 12:27:52
Negatywna opinia środowiskowa dla odkrywki ,,Ościsłowo”. Kopalnia będzie się odwoływać

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu odmówił konińskiej kopalni wydania pozytywnej opinii środowiskowej dotyczącej budowy odkrywki Ościsłowo. Według niego inwestycja będzie miała negatywny wpływ na środowisko. – Na pewno będziemy się odwoływać od tej decyzji – zapewnił Maciej Łęczycki, rzecznik Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Decyzja zapadła 10 marca. RDOŚ w Poznaniu odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z odkrywki Ościsłowo. Postępowanie w tej sprawie toczyło się z wniosku PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA. Jak czytamy w uzasadnieniu, w trakcie postępowania jego trakcie zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy i przeprowadzono dwukrotnie konsultacje społeczne oraz otwartą rozprawę administracyjną otwartą.

RDOŚ stwierdził, że odkrywka będzie negatywnie wpływać na Jezioro Wilczyńskie (obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie). – Regionalny dyrektor wezwał inwestora (pismem z 22.08.2016 r.) do uzupełnienia dokumentacji wniosku i przedstawienia propozycji kompensacji przyrodniczej. Taki dokument nie wpłynął do RDOŚ w Poznaniu mimo kilkukrotnych ponagleń kierowanych do PAK KWB Konin SA i wynikających stąd przedłużeń terminu zakończenia postępowania – pisze RDOŚ.

Oto część uzasadnienia decyzji podjętej przez RDOŚ: ,,W ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji należało uwzględnić skutki odwodnienia eksploatowanej obecnie odkrywki Jóźwin IIB. Lej depresji powstały w wyniku odwadniania tej odkrywki wywiera decydujący wpływ na opadanie lustra wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, najbardziej widoczne w Jeziorze Wilczyńskim. Wyniki analizy wskazują, że rozpoczęcie odwodnienia planowanej odkrywki Ościsłowo pogłębi oddziaływanie istniejącej odkrywki Jóźwin IIB na Jezioro Wilczyńskie. Tym samym wykazano pośredni wpływ odkrywki Ościsłowo na jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego już od momentu rozpoczęcia inwestycji. Co więcej, nawet przy zasilaniu Jeziora Wilczyńskiego wodami z odwodnienia obu odkrywek nie będzie możliwe uniknięcie negatywnego wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. Nie pozwala na to odmienny skład fizykochemiczny wód kopalnianych.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody, co do zasady zabraniają podejmowania działań, które mogą znacząco negatywnie oddziaływać na chronione siedliska obszaru Natura 2000. Wyjątkowo dopuszcza się ich realizację pod warunkiem wykonania kompensacji przyrodniczej, czyli takich czynności lub zabiegów, które odtworzą zasoby w innym miejscu. Inwestor nie zgodził się z udowodnioną w postępowaniu tezą o negatywnym oddziaływaniu planowanej odkrywki Ościsłowo na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i w związku z tym nie wyraził woli przedstawienia kompensacji. Ze względu na brak uzasadnienia tego stanowiska regionalny dyrektor uznał dalsze prowadzenie postępowania za bezcelowe.

Regionalny dyrektor rozumie znaczenie budowy odkrywki Ościsłowo dla lokalnej społeczności, a zwłaszcza dla rynku pracy we wschodniej części województwa, przyjmuje też zaniepokojenie pracowników o przyszłość zakładu. Ma również na uwadze istnienie nadrzędnego interesu publicznego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Jednak decyzję o tym czy dopuszczalne jest poniesienie określonych kosztów środowiskowych związanych z planowaną inwestycją mógł podjąć wyłącznie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, rozważając wszelkie wątpliwości i odnosząc się do formułowanych zastrzeżeń w uzasadnieniu rozstrzygnięcia”.

Co na to Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin? – W ocenie spółki wydana decyzja pozbawiona jest argumentów merytorycznych oraz nie została poparta żadnymi ekspertyzami potwierdzającymi negatywny wpływ na środowisko w przypadku zastosowania rozwiązań zaproponowanych przez PAK KWB Konin SA. Ponadto jest sprzeczna z deklaracjami organów państwa w kwestii wspierania działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozmija się także z deklaracjami składanymi w procesie prywatyzacji PAK KWB Konin SA. Odkrywka ,,Ościsłowo” to obecnie jedyna inwestycja w sektorze energetyki konwencjonalnej realizowana przez prywatnego inwestora. Jej potencjalne zablokowanie wiąże się z szeregiem poważnych negatywnych następstw o charakterze gospodarczym i społecznym o zasięgu regionalnym i krajowym. Spółka będzie podejmować działania zmierzające do uzyskania stosownych decyzji umożliwiających prowadzenie działalności wydobywczej zgodnie ze swoją strategią, której celem jest zapewnienie niezakłóconej pracy aktywów wytwórczych spółki. Odkrywka ,,Ościsłowo” ma zapewnić paliwo dla zmodernizowanych aktywów wytwórczych Spółki. Spółka przeprowadzi analizy badając wpływ wydanej decyzji na wszelkie aspekty funkcjonowania grupy kapitałowej, a w szczególności zabezpieczenie i terminowość dostaw węgla” – czytamy w specjalnym komunikacie ZE PAK.

PAK KWB Konin zapowiada złożenie odwołania od tej decyzji.

Milena Fabisiak

Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:
Koniniak
Przekażcie informacje dla całego regionu -Wielkopolski, że koninianie nie chcą kopalni. Kopalnie chcą tylko i wyłącznie uprzywilejowane grupy górników, które myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie ,mają w nosie interes mieszkańców Konina. Kłamią umawiając, że miasto Konin bez kopalni nie istnieje.
janette
I bardzo dobrze! Dość niszczenia regionu! Ludzie, którzy patrzą krótkookresowo, że nie będzie pracy i region umrze nie biorą pod uwagę, jak ubogi będzie nasz region za kilkanaście/kilkadziesiąt lat. Dziś region koniński słynie jako tako z turystyki (Ślesin, Wilczyn, Mikorzyn itp.) - niedługo nawet tego nie będzie. A do wszystkich tych, którzy narzekają, że region bez kopalni umrze i będzie drastyczne bezrobocie - to nie wina kopalni, tylko władz miasta! Jak można polegać tylko na kopalni i elektrowni?! To skandal i wstyd, że nie ma żadnej alternatywy dla ludzi. Dziś przemysł jest już w odwrocie, ludzie wykształceni działają w innych branżach - głównie usługowych. Gdzie w Koninie mamy taką możliwość dania pracy wykształconym ludziom? Przeglądając oferty pracy na konińskich stronach, albo na stronach PK zauważyć można tylko oferty pracy na produkcji, w przemyśle, na magazynach, w rozmaitych fabrykach. A gdzie handel, usługi, marketing, czyli branże, które wymagają pracy umysłowej, a nie tylko fizycznej? Polska się zmienia - mamy coraz więcej specjalistów umysłowych, a pracy dla nich w Koninie nie ma i potem nic dziwnego, że młodzi ludzie zostają po studiach w Poznaniu, W-wie, Krakowie, czy nawet Toruniu itp.
glodowo
i slusznie, niech najpierw uzupelnia woda w jeziorach!


Jesteśmy na: