W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

Znaki przeciwpożarowe – gdzie są wymagane?


(Materiał promocyjny)
2022-05-30 22:36:04

Znaki przeciwpożarowe – gdzie są wymagane?

Znaki przeciwpożarowe są niezbędne w wielu miejscach publicznych. Są one bardzo pomocne w organizowaniu gaszenia pożarów w budynku, ale też wymagane przez prawo. Właściciele i zarządcy wielu budynków nie tylko muszą je w nich umieścić, ale też zrobić to w określony sposób. Gdzie dokładnie umieszczanie znaków przeciwpożarowych jest niezbędne, w jaki sposób się to robi i jakie są rodzaje znaków przeciwpożarowych?

Pożary są współcześnie znacznie rzadsze niż w dawnych czasach, kiedy spaleniu ulegały nie raz całe miasta lub wsie. Mimo to wciąż mogą być one poważnym zagrożeniem nie tylko dla majątku prywatnego lub publicznego, ale – co ważniejsze – dla zdrowia i życia ludzkiego. W związku z tym nie wolno patrzeć na obowiązek umieszczania znaków przeciwpożarowych tylko jak na uciążliwy przepis. Dzięki tym znakom możliwa jest nie tylko sprawniejsza ewakuacja, ale też szybsza akcja strażaków lub nawet zgaszenie pożaru w zarodku przez osoby przebywające w środku budynku.

Jakie są funkcje znaków ochrony przeciwpożarowej?

Znaki przeciwpożarowe, nazywane czasem też znakami pożarowymi mają kilka podstawowych funkcji. Część z nich jedynie informuje osoby z otoczenia budynków i posesji o zakazanych czynnościach na ich terenie. Chodzi tu o używania otwartego ognia, przyrzucanie niedopałków papierosów czy zastawianie miejsc, będących drogami przeciwpożarowymi. Inną grupą znaków przeciwpożarowych są te, które instruują przebywających na terenie budynku, jak mają się zachowywać w razie pożaru. Są to np. te, które informują o konieczności zamknięcia drzwi przeciwpożarowych. Istnieją też znaki, za których pomocą oznacza się położenie sprzętu, którego użycie nie wymaga specjalnego przeszkolenia, np., gaśnic oraz przycisku i telefonu alarmowego.

Pozostałe z nich przeznaczone są już dla strażaków, którzy dzięki nim mogą skuteczniej prowadzić akcję gaśniczą. Są to w większości znaki technicznych środki przeciwpożarowych, zwane też znakami strażackimi. Informują one służby przeciwpożarowe o technicznych elementach budynku, które mają znaczenie w walce z żywiołem.


W jakich budynkach wymagane znaki przeciwpożarowe?

Obowiązek umieszczania znaków pożarowych wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dotyczy właścicieli lub zarządców wszystkich budynków, z wyjątkiem domów jednorodzinnych. Przepisy przeciwpożarowe, zawarte w prawie budowlanym, są jednak dość skomplikowane i budynki dzieli się na strefy pożarowe, a te z kolei dzielone są na kategorie zagrożenia ludzi (ZL). Również w zależności od przeznaczanie budowli, jej stanu technicznego i innych czynników, mogą ich dotyczyć różne przepisy. W efekcie każda z nich może się cechować zróżnicowaną ilością i rodzajem sprzętu przeciwpożarowego i dlatego ilość i rodzaj znaków dla każdego budynku będzie inna. Ponadto w budynkach mieszkalnych nie stosuje się w ogóle niektórych z nich, np. znaków ewakuacyjnych.

Które miejsca w budynku podlegają obowiązkowemu oznakowaniu znakami ppoż?

Według przepisów następujące miejsca w budynkach muszą zostać oznakowane:

  • drogi i wyjścia ewakuacyjne pomieszczenia;
  • pomieszczenia, w których wymagane są przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne;
  • miejsce znajdowania się urządzeń ppoż., gaśnic, elementów sterujących urządzeniami ppoż;
  • miejsce znajdowania się nasady pozwalającej na zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz kurków głównych instalacji gazowej;
  • pomieszczenia, w których znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo;
  • dźwigi dla straży pożarnej, drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce znajdowania się kluczy ewakuacyjnych, pojemniki z maskami ucieczkowymi;
  • zbiorniki wodne przeciwpożarowe;
  • drogi pożarowe;
  • drzwi przeciwpożarowe;
  • miejsca stanowiące strefy zagrożenia wybuchem.

Wszystkie znaki muszą być zgodne z Polskimi Normami. Są to PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa, PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja, i PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa – techniczne środki przeciwpożarowe. Ta pierwsza została jednak zastąpiona przez międzynarodową normę PN-EN ISO 7010 - Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa, która funkcjonuje równocześnie z dwoma pozostałymi. Nie znaczy to jednak, że znaków zgodnych z normą PN-N-01256-01 nie można już używać. Wymienić na nowe należy wyłącznie uszkodzone znaki.


Gdzie są wymagane oznaczenia przeciwpożarowe – podsumowanie

Znaki ochrony przeciwpożarowej wymagane są we wszystkich budynkach poza domami jednorodzinnymi. Konieczność ich umieszczania jest ściśle związana z prawem budowlanym, ponieważ według przepisów przeciwpożarowych, różne budynki muszą mieć różne zabezpieczenia przeciwko ogniowi. Większość jego elementów musi być odpowiednio oznakowana. Nie dotrzymanie tego obowiązku grozi nie tylko konsekwencjami prawnymi, ale również przedłużaniem się akcji strażaków.

W przygotowaniu artykułu pomógł Sklep TechemZnaki, posiadający bogatą ofertę znaków przeciwpożarowych dostępnych pod adresem: https://sklep.techemznaki.pl/znaki-przeciwpozarowe
Znaki przeciwpożarowe – gdzie są wymagane?
Znaki przeciwpożarowe – gdzie są wymagane?
Znaki przeciwpożarowe – gdzie są wymagane?