W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Aktualności

Blisko 123 mln zł z drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla wielkopolskich gmin

2021-03-31 12:23:12
Marcin Szafrański
Napisz do autora
Blisko 123 mln zł z drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla wielkopolskich gmin

Na liście jest kilka gmin powiatu konińskiego, ale samego Konina nie ma. Są też samorządy z powiatów słupeckiego, tureckiego i kolskiego.

– RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych – informuje Tomasz Stube z Gabinetu Wojewody. –Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL. Dzięki przyznanym środkom, wielkopolskie samorządy będą mogły zrealizować planowane inwestycje. Są to, m.in.:

– Przebudowa i unowocześnienie Pracowni Endoskopii oraz Poradni o Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Staszica wraz z wyposażeniem (4 mln zł)

– Modernizacja infrastruktury obiektów Klubu Sportowego Warta Poznań (4,5 mln zł)

– Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Strzałkowo, powiat słupecki (2 mln zł)

– Drugi i trzeci etap modernizacji szpitala w Krotoszynie (9 mln zł)

– Budowa połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Łódzką w Kaliszu (6 mln zł)

– Rozbudowa Szkoły Podstawowej numer 3 w Gnieźnie (4 mln zł)

– Budowa budynku remizy OSP w Nowej Wsi Ujskiej (kwota 500 tys.)

– Kompleksowa modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Oborniki (200 tys.)

– Budowa boiska wielofunkcyjnego w gminie Tarnówka (1 mln zł)

– Budowa instalacji gazowej w szkole podstawowej w Gołańczy (500 tys.)

– Budowa zbiorników retencyjnych wody pitnej w gminie Wysoka (500 tys.)

– Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej numer 2 w Rogoźnie (200 tys.)

– Przebudowa i rozbudowa głównego budynku szpitala, powiat wągrowiecki (1 mln 200 tys.)

Na liście są również oprócz gmin z powiatów tureckiego, słupeckiego i kolskiego, także z konińskiego.

Kazimierz Biskupi, 1.500.000 zł (kwota rekomendowana przez komisję)

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zabytkowego Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Posadzie m.in.: w zakresie elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów zewnętrznych, tarasów, montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz innych prac niezbędnych do budowy infrastruktury Pałacu służącej społeczności lokalnej. Pałac jest filią Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim i stanowi centralny punkt prowadzonej w gminie edukacji kulturalnej oraz animacji działań kulturalnych, a także pozostałej działalności w obszarze społeczno-kulturalnym.

445.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie Parku pomiędzy Klasztorem Misjonarzy Św. Rodziny a Kościołem p.w. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim. Działania polegać będą na: poszerzeniu głównych ścieżek wiodących przez park, ułożeniu nawierzchni, wymurowaniu pergoli wraz z zadaszeniem, ogrodzeniu parku, montażu ławek i koszy, nasadzeniu i nawodnieniu nowej zieleni, licznych drzew, łąki kwietnej, runa leśnego i budowy budowli piętrzących wodę na strudze wiodącej przez park. Zainstalowane zostanie oświetlenie, monitoring oraz stworzona przestrzeń rekreacyjna.

Rychwał 1.100.000 zł

Planowana inwestycja stanowi przebudowę drogi gminnej Święcia-Franki wraz z włączeniem do drogi powiatowej, na długości 992,56m, na terenie wiejskim. Zakres prac: roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta oraz roboty ziemne, demontaż istniejących rur pod drogą oraz montaż nowych, roboty odtworzeniowe, nawierzchnia z betonu asfaltowego wynosząca 4481,7m², roboty wykończeniowe. Operacja obejmuje odwodnienie drogi na odcinku 741m. Droga będzie miała 4,5m szerokości. Szerokość poboczy 2x0,75m.

Wierzbinek 1.200.000 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel. Projektowana ścieżka biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 263 pomiędzy Sompolnem i Ślesinem po trasie byłej kolejki wąskotorowej. Ścieżka zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m, od strony jezdni ograniczona będzie krawężnikiem ulicznym, a od strony nieruchomości krawężnikiem betonowym. Długość objęta projektem wynosi około 1800 m. Grunty po kolejce zostały już przejęte przez g. Wierzbinek

400.000 zł

Rewitalizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Parku w Wierzbinku – Etap III. Projekt polega na dokończeniu rewitalizacji zabytkowego parku rozpoczętej w 2010 r. i obejmuje wykonanie alejek spacerowych z betonowej kostki brukowej, montaż ławek parkowych o konstrukcji stalowej z drewnianymi siedziskami oraz wykonanie ogrodzenia parku wraz z bramą wjazdową i furtkami. Park wpisany jest do rejestru zabytków. W parku usytuowany jest XIX-wieczny zabytkowy pałac

1.000.000 zł

Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sadlnie. Zadanie obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji CO oraz kotła, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę budynku o sanitariaty oraz roboty remontowe wewnątrz budynku. Obecnie szkoła jest w złym stanie technicznym oraz posiada wysokie zapotrzebowanie na energię

Stare Miasto 1.500.000 zł

Inwestycja dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice o długości 4 690 mb. Planuje się budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej (dł. 2 308 mb) i tłocznej (dł. 2 217 mb), odgałęzień bocznych (dł. 165 mb/ 104 szt.) oraz podziemnych przepompowni ścieków (1 szt.). Inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz zachowanie i ochronę środowiska naturalnego przez wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska.

Grodziec, 400.000 zł

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa wraz z wymianą dachu Remizy OSP w Lądku. Powierzchnia rozbudowy i zabudowy 349,02 m² obejmuje: budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy z dachem płaskim pokrytym papą, stolarkę drzwiową i okienną, elektrykę oraz instalację wod-kan. i c.o. Planuje się przebud. pom. Higieniczno-sanitarnych – szatnia dla strażaków, WC z umywalnią, WC dla kobiet i os. niep. W poz. części kuchnia, szatnia, świetlica, sala zebrań.

800.000 zł

Projekt swoim działaniem obejmuje budowę pierwszego etapu 968 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Grodziec (ul. Wiatraki, częściowo ul. Młyńska). Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowe odprowadzenie ścieków od mieszkańców z domostw w ilości około 110 szt.

Powiat kolski trzy inwestycje na kwotę 3 400 000 zł

• 2 000 000 zł - Przebudowa placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole.

• 900 000 zł - Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów szpitala SP ZOZ w Kole.

• 500 000 zł - Zakup ambulansu typu „C” wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym, na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Kole.

Gmina Koło 500 000 zł - Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Wrząca Wielka utworzenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na miejsce spotkań i organizacji imprez plenerowych o charakterze kulturalno–rozrywkowym.

Gmina Dąbie 445 000 zł – Wyremontowanie obiektu użyteczności publicznej – budynku przedszkola publicznego w Dąbiu.

Gmina Grzegorzew 400 000. zł – Przebudowa ,,Domu Senior” z 1860 r.
Gmina Kłodawa 850 000 zł - Przebudowa części stadionu miejskiego.
Gmina Olszówka 1 500 000 zł - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Głębokie z przeznaczeniem na kompleks sportowo–rekreacyjny zlokalizowany przy Szkole Podstawowej.

Powiat słupecki 1 300 000 zł - Zakup tomografu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Gmina Ostrowite 3 000 000 zł – Dokończenie kompleksowej rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Ostrowite.

Powiat Turecki trzy inwestycje na kwotę 4.000.000 zł

• 1 000 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów-Żdżary na odcinku Miłaczew-Skarżyn, II etap.

• 1 000 000 zł – Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie, II etap.

• 2 000 000 zł – Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno-Chrząblice.

Gmina Władysławów 2.000.000 zł – Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w m. Chylin, Wyszyna i Kuny.

– Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dąży do zrównoważonego rozwoju każdego regionu Polski. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Choć Fundusz to zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty jego działania mogą być globalne – informuje Zbigniew Hoffmann, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

AKTUALIZACJA

Konin także w poprzednim rozdaniu nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chodziło o kwotę 28,5 miliona złotych. Teraz miasto ubiegało się o jeszcze większą kwotę, a miała być ona przeznaczona na: modernizację energetyczną 26 budynków komunalnych (około 10,5 miliona złotych). Drugi projekt to kompleksowa modernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ulicy Sosnowej za 1,5 miliona złotych. Trzeci dotyczył przebudowy obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92, będących częścią Trasy Warszawskiej. Chodzi o wschodnią nitkę, na co potrzeba 47 milionów złotych.

Pełna lista inwestycji znajduje się na naszej stronie:

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-i-konkursy/rzadowy-fundusz-inwestycji-lokalnych
Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:

mieszkaniec.
Jak informują osoby zbliżone do Rady Miasta Konina w najbliższych dniach w Radzie Miasta powstanie nowy klub radnych. Wejdą do niego radni 4 ugrupowań partyjnych i bezpartyjni.. Może być ciekawie.
Janusz madrowski
Konin nie dostał pieniędzy bo w magistracie pracuja sami nieudacznicy dla których ważniejszy jest tenvzowy marsz niż dobro Konina
zauważył
Te konińskie pisiory wykończą nerwowo tego Korytkowskiego wcale się z nim nie liczą , fundusze rządowe które by mogły pomóc w tak trudnej sytuacji omijają Konin . Korytkowski zmień koalicję bo będziesz w Koninie ostatni, który zgasi światło.
Weg
Lepiej na przykład dać na stadion Warty Poznań - 4,5 mln zł gdzie też rządzą platfusy niż na żłobek w Koninie dołożyć 1,5 mln zł. To jest polska logika myślenia. Żałosne i małostkowe.