W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Yassumi

Aktualności

List Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Mieszkańców

2021-03-23 00:00:01
List Zarządu Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Konina


Od 1 lipca 2021 roku w Koninie wejdzie w życie tak zwana opłata deszczowa – innymi słowy podatek, który będą musieli zapłacić mieszkańcy za wody opadowe i roztopowe, które płyną do kanalizacji deszczowej (po prostu za deszcz). W tej sprawie zostały podjęte uchwały przez Radę Miasta Konina.

W związku z zaistniałą sytuacją pragniemy poinformować, że jako Zarząd Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej kwestionujemy te uchwały i złożyliśmy na nie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.


Nasza skarga dotyczy dwóch uchwał Rady Miasta:

  • regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne na terenie Miasta Konina,

  • ustalania wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającej w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.

Dodatkowo wyraźnie podkreślamy, że zakres naszych zarzutów w obrębie obu wyżej wymienionych uchwał jest obszerny i złożony.


Szanowni Państwo,


Jako Zarząd nie kwestionujemy zasadności i celowości pobierania tych opłat. Zabiegamy jednak o to, aby były one pobierane zgodnie z literą prawa. Naszym zdaniem – te prawa zostały złamane.

Co ze skargą zrobi Rada Miasta Konina – bo ze względu na procedurę też do niej została skierowana, jakie będzie stanowisko Prezydenta Miasta Konina i czy Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna słuszność stawianych przez nas zarzutów – czas pokaże.

A oto bardzo krótkie, na okoliczność niniejszego listu, uzasadnienie naszej decyzji.

Zgodnie z uchwałą, za utrzymanie kanalizacji deszczowej inaczej: za „deszczówkę” będą płacić wyłącznie ci, którzy będą z niej korzystać – czyli mieszkańcy będący podłączeni do kanalizacji na podstawie podpisanej z Zarządem Dróg Miejskich umowy. Tak jest zapisane w Regulaminie.

I tu pojawia się pierwszy problem. Otóż najpierw podpisane będą umowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządzającymi budynkami, w których zamieszkuje większość koninian. To zaledwie kilka umów, a opłaty wynikające z nich będą pobrane szybko, sprawnie i to od kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców naraz. Z każdym właścicielem domu na terenie Konina też będą podpisane umowy, ale czy tak szybko jak ze spółdzielniami? Z pewnością nie. Ile zatem będzie podpisanych umów w 2021 roku? W tej sytuacji obawiamy się, że to właśnie właściciele mieszkań, których reprezentujemy zapłacą za utrzymanie kanalizacji deszczowej w pierwszej kolejności. Właściciele domów te opłaty uiszczą, ale dopiero po kilku miesiącach, a może i latach. Kto to wie? Czy w tej sytuacji za utrzymanie kanalizacji deszczowej będą płacić wybrani? Z tym jako Zarząd nie możemy się zgodzić!

Kolejny zarzut. A co z właścicielami nieruchomości, którzy zagospodarują wody deszczowe nielegalnie, odprowadzając „deszczówkę” do kanalizacji sanitarnej, w której mają płynąć tylko ścieki? Czy będą ponosić odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa? „Wypadają” oni z systemu pobierania opłat za „deszczówkę”, ponieważ nie wprowadzają jej do kanalizacji deszczowej. Może więc za to, że zwiększają liczbę ścieków, mieszając z nimi deszcz, płacą za nie więcej niż inni mieszkańcy Konina? Wszystko wskazuje na to, że nie. A może jest tak, że w wyniku wymieszania w ten sposób ścieków i deszczówki, za ścieki zapłacą więcej wszyscy mieszkańcy Konina?

Przechodząc z kolei do metodologii obliczania wysokości opłat, naszym zdaniem została ona określona w sposób nie do przyjęcia. Z Regulaminu wynika, że będziemy płacić za to, ile średniorocznie pada.

I tu rodzi się pytanie: jaka ta średnia jest uwzględniona – tego Regulamin już nie wskazuje. A wiadomym jest, ze poziom opadów jest zróżnicowany dla całej Polski, inny dla województwa, powiatu i wreszcie naszego miasta. Zgodzicie się Państwo, że należy nam się ta wiedza? A takiej niestety nie mamy.

To tylko bardzo krótki wycinek popełnionych nieprawidłowości, szczegóły opisane są w Skardze, która dla zainteresowanych jest dostępna TUTAJ.

Celem naszego listu nie jest przedstawianie jej szczegółów, ale zapewnienie Państwa, że nie są nam obojętne decyzje samorządu, które godzą w interesy członków spółdzielni czy też właścicieli mieszkań, którymi zarządzamy.


Ponieważ uchwały w sprawie „deszczówki” zostały przyjęte w przededniu występowania przez PWiK Sp. z o. o. w Koninie o zatwierdzenie nowych taryf za wodę oraz ścieki uznaliśmy, że należy także zapytać wymienione przedsiębiorstwo :

  • o to, czy odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej wpływa na wysokość taryfy za odprowadzanie ścieków,

  • i jakich zmian w zakresie wysokości taryf wodno-ściekowych mogą spodziewać się koninianie.

Z odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że cała lokalna społeczność, odbiorcy usług świadczonych przez koniński PWiK, zostaną poinformowani o nowych taryfach niezwłocznie po wydaniu decyzji przez regulatora tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dlatego też wystąpiliśmy do PGW Wody Polskie, o udostępnienie wniosku PWiK-u o zatwierdzenie nowych taryf wodno-ściekowych, z którego dowiemy się o co wystąpił nasz PWiK. Na odpowiedź oczekujemy.Szanowni Mieszkańcy Konina – Zielonego Miasta Energii,


Jeżeli deszcz mamy traktować jako dobro, jeżeli za korzystanie z kanalizacji deszczowej mają zapłacić tylko ci, którzy z niej korzystają, to za pośrednictwem lokalnych mediów zadajemy włodarzom Konina, Państwu i samym sobie, następujące pytania.

Czy należy uznać, że osoby nielegalnie odprowadzające wody deszczowe do kanalizacji mają nie płacić kary, za zwiększenie ilości ścieków też mają nie płacić, a za nich mają zapłacić wszyscy?

Czy odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej wpływa na wysokość taryfy za odprowadzanie ścieków?

Jakie odpowiedzi przychodzą Państwu do głowy?


Zarząd Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


Śledź nas na


Jesteśmy na: