W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Yassumi

Aktualności

Wspólne działania samorządu gminy Krzymów i Nadleśnictwa Konin na „Złotej Górze”

2020-12-10 08:00:00
Wspólne działania samorządu gminy Krzymów i Nadleśnictwa Konin na „Złotej Górze”

Gmina Krzymów wspólnie z Nadleśnictwem Konin podjęła działania mające na celu pogodzenie gospodarczych, krajobrazowych i społecznych funkcji lasu w kompleksie „Złota Góra”. Wypracowany sposób gospodarowania zmierza do zachowania nie tylko trwałości lasu, ale również zachowania walorów krajobrazowych i turystycznych na danym terenie.

Po raz kolejny pojawiają się pytania dotyczące działań konińskich leśników, związane z prowadzoną gospodarką leśną w lasach gospodarczych w okolicy Złotej Góry. Świadczy to nie tylko o coraz większym zainteresowaniu otaczającą nas przyrodą, ale również o niezrozumieniu pracy leśnika.

Jak dowiadujemy się od konińskich leśników, prowadzona przez nich gospodarka leśna opiera się na podstawowym akcie prawnym, jakim jest ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Mówi ona o zarządzaniu lasami oraz o prowadzeniu trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej. To właśnie w oparciu o tę ustawę Nadleśnictwo Konin realizuje zadania związane z gospodarką leśną, według zatwierdzonego przez ministra środowiska „Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Konin na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.”.

Od razu wyjaśniamy, że plan ten to zbiór szczegółowych wytycznych oraz zaleceń, konsultowanych społecznie, stworzony przez wyspecjalizowane biura zajmujące się urządzaniem lasów. Ów „leśny poradnik” dokładnie określa zasady działania, a więc co, kiedy, gdzie i jak wykonać, aby zachować nasze lasy dla następnych pokoleń, w jeszcze lepszej kondycji oraz utrzymać ich nieprzeceniony wpływ na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka, a także na równowagę przyrodniczą.

Zgodnie z wyżej wymienionym planem, Nadleśnictwo Konin wykonuje pracę na terenie swojego działania, w tym również pracę w „lasach złotogórskich”. To właśnie tam w najbliższym czasie realizowane będą zgodnie ze sztuką leśną zadania hodowlane, mające na celu stopniową przebudowę ponad 100-letnich monokultur sosnowych. Zadania te zmierzają do stworzenia drzewostanu o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, tj.: 70% sosna zwyczajna, 20% dąb bezszypułkowy i 10% buk zwyczajny. W ten sposób powstanie las, który będzie bardziej odporny na działanie różnych szkodników, a także szczególnie w ostatnich latach zauważane zmienne warunki klimatyczne.

Realizacja prac związanych z pozyskaniem drewna w ponad 100-letnich drzewostanach sosnowych, które w tym wieku zaczynają przecież stopniowo zamierać, jest konieczna. W przeciwnym razie, przy zaniechaniu lub opóźnieniu wskazanych działań, stan sanitarny lasu pogorszy się, drzewa zaczną stwarzać realne zagrożenie dla osób odwiedzających Złotą Górę, a konsekwencją ostateczną może być, całkowity rozpad drzewostanu. Skutki mogą być nieodwracalne, na czym ucierpi nie tylko aspekt krajobrazowy, ale przede wszystkim lokalny ekosystem, do czego nie można dopuścić.

Aby zobrazować jak w ostatnich latach zmienia się las ze względu na panujące warunki Nadleśnictwo Konin porównało ilość drewna pozyskanego w ramach różnego rodzaju cięć sanitarnych. Cięcia sanitarne to prace polegające na usuwaniu drzew zamierających, opanowanych przez patogeny lub całkowicie zamarłych i mają na celu poprawę stanu sanitarnego drzewostanu. W ramach tych cięć pozyskało w 2019 r. ok. 7.600 m3 drewna natomiast już w 2020 r. ok. 10.500 m3, co stanowi blisko 20% całkowitej masy drewna do pozyskania w danym roku. Tak duże ilości drewna pozyskiwane w ramach cięć sanitarnych świadczą o ciągłej pracy leśników zmierzającej do zachowania trwałości lasów oraz o potrzebie zmian w drzewostanach, aby jeszcze bardziej podnieść ich odporność na zmieniające się warunki klimatyczne.

W drzewostanach gospodarczych wszystkie prowadzone zabiegi hodowlane i ochronne zmierzają do zachowania trwałości lasów, kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla osób je odwiedzających. Pozyskane przy tym drewno trafia do mieszkańców oraz przedsiębiorców i służy w ten sposób zabezpieczeniu naszych codziennych potrzeb, jak również rozwojowi gospodarczemu. Dzięki temu mamy w domu drewniane stoły, krzesła, drzwi, schody, meble i mnóstwo innych przedmiotów, z których codziennie korzystamy.

Leśnicy nieustannie powtarzają, że ich działania są ukierunkowane na zapewnienie zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów, w tym bardzo ważnej funkcji społecznej. Trudno się z tym nie zgodzić, widząc jak w lasach powstaje coraz więcej ścieżek edukacyjnych, modernizowane są miejsca postojowe oraz tworzone są nowe obiekty turystyczne dla odwiedzających lasy.

Jednym z takich obiektów jest ścieżka edukacyjna zrealizowana przez gminę Krzymów oraz Nadleśnictwo Konin, biegnąca wzdłuż drogi leśnej prowadzącej od strzelnicy w Potażnikach w kierunku na Złotą Górę. Dzięki bardzo dobrej współpracy gminy i Nadleśnictwa powstała ścieżka, z której korzystać będą wszyscy odwiedzający ten kompleks leśny.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, Waldemar Kubiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Konin, podjął decyzję o zmianie sposobu przebudowy lasu w bezpośrednim sąsiedztwie wskazanej ścieżki. Aby pogodzić potrzeby gospodarcze, przyrodnicze i społeczne, zabieg hodowlany tzw. rębnię zupełną pasową, decyzją nadleśniczego, zamieniono na rębnię stopniową. Taki sposób przebudowy polega na wykonywaniu w drzewostanie na tej samej powierzchni „roboczej” różnego rodzaju cięć odnowieniowych (w tym także zupełnych na małych powierzchniach). Działanie to ma doprowadzić do nierównomiernego, rozłożonego w czasie odnowienia drzewostanu.

Decyzja ta świadczy o tym, że w lesie nie ma schematów, a najcenniejsza u leśnika jest wyobraźnia i umiejętność przewidywania skutków własnych działań. Biorąc pod uwagę cały szereg czynników, zarówno przyrodniczych, jak i prawnych, związanych ze zmianą sposobu postępowania w danym drzewostanie, potwierdza się teza, że do prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej nie wystarcza tylko wiedza „książkowa”, ale przede wszystkim doświadczenie.

Często zdarza się, że leśników wykonujących rzetelnie swoje obowiązki przedstawia się w „złym świetle”. To przekłada się na błędny odbiór ich działań przez społeczeństwo, a co za tym idzie brak zrozumienia dla podejmowanych działań gospodarczych. Zadaniem leśników jest prowadzenie w lasach zrównoważonej gospodarki leśnej, która polega na godzeniu wszystkich funkcji lasu, w tym również dostarczania drewna na polski rynek.

Na koniec jeszcze kilka „suchych” faktów: dzięki zaangażowaniu leśników powierzchnia leśna naszego nadleśnictwa zwiększyła się z 12.846,78 ha w 2007 r. do 13.225,27 ha w 2017 r. tj. o 378,49 ha, średni wiek wzrósł z 62 lat w 2007 r. do 62 lat w 2017 r., przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha wzrosła z 224 m3 w 2007 r. do 241 m3 w 2017 r., tj. o 17 m3/ha a to bezpośrednio przekłada się na łączny zapas na powierzchni leśnej w wysokości 3.189.881m3, gdzie dla porównania w 2007 r. wynosiła 2.881.708 m3.

Może następnym razem myśląc o lesie i pracy leśników, pomyślimy nie tylko o „wycinaniu”, ale przede wszystkim o pielęgnowaniu, ochronie i kształtowaniu przez nich naszych lasów, w taki sposób aby pozostawić je przyszłym pokoleniom w jeszcze lepszym stanie i kondycji. Zaufajmy im!

Wspólne działania samorządu gminy Krzymów i Nadleśnictwa Konin na „Złotej Górze”
Wspólne działania samorządu gminy Krzymów i Nadleśnictwa Konin na „Złotej Górze”
Śledź nas na


Jesteśmy na: