W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
OK Yassumi

Aktualności

Brak kadr i limitów dla lekarzy – zagrożeniem dla pacjentów! Absolutorium dla Zarządu PPOZ przyjęte jednogłośnie

2019-07-02 11:40:31
Brak kadr i limitów dla lekarzy – zagrożeniem dla pacjentów! Absolutorium dla Zarządu PPOZ przyjęte jednogłośnie

Niedobory kadrowe, rozbudowana biurokracja, brak ustalonych limitów przyjęć na listach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej! Tematy te zdominowały dyskusję podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PPOZ, które odbyło się w Koninie. Na zjeździe jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PPOZ. – Udało się nam zrealizować wiele zaplanowanych zadań, ale przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań, wymagających pilnego uregulowania. Dla bezpieczeństwa pacjentów oraz lekarzy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Doroczny zjazd reprezentowała liczna grupa delegatów PPOZ, Zarząd PPOZ, oraz prawnicy. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag ani zaleceń do przedstawionego przez skarbnika PPOZ sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Delegaci PPOZ przychylając się do wniosku Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 rok oraz jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium Zarządowi PPOZ!

Podczas sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków Delegaci Walnego Zgromadzenia przyjęli apel w sprawie pogarszającej się sytuacji kadrowej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Z niepokojem obserwujemy systematycznie pogarszającą się sytuację kadrową w poz, która wyraża się brakiem nowych kadr, starzeniem się kadry pracującej i zamykaniem placówek poz z powodu braku następców. Dotąd podejmowane urzędnicze próby naprawy tej sytuacji są nieskuteczne. Presja na szybką informatyzację ochrony zdrowia oraz regularne zwiększanie obciążeń biurokratycznych są w tej sytuacji przeciwskuteczne, utrudniając pracę i zniechęcając do dalszej pracy w poz tych lekarzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny – podkreślili w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie PPOZ za priorytetowe uznało wystąpienie do ministra zdrowia i prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy w celu zwiększenia naboru na studia medyczne, podjęcie działań dotyczących zatrzymania senioralnej kadry (wiekowej) w palcówkach poz oraz usankcjonowanie w poz lekarzy, którzy z końcem 2017 r. utracili prawo lekarza poz do udzielenia samodzielnych świadczeń w poz.

W trudnej i pogarszającej się sytuacji kadrowej – zdaniem PPOZ – koniecznym jest uregulowanie górnych limitów przyjęć na listy lekarza poz. – Z uwagi na konieczność ochrony zdrowia i życia pacjentów zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, podnoszenia jakości podstawowej opieki zdrowotnej, a także nawiązując do faktycznych możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do ministra zdrowia o przyjęcie górnych limitów deklaracji pacjentów do lekarza poz (którzy będą mogli być zadeklarowani do każdego z lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej), a tym samym możliwości odmowy przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej przyjmowania pacjentów oraz deklaracji pacjentów, ponad ustalone wyżej limity – uzasadniają w apelu lekarze PPOZ.

Walne Zgromadzenie Delegatów było okazją do przedyskutowania jeszcze wielu innych spraw dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia w Polsce, które – zgodnie ze stanowiskiem PPOZ – wymagają pilnego uregulowania.

Anna ChadajŚledź nas na


Jesteśmy na: