W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 15.06

30 lat samorządu

GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat

2021-05-25 00:00:01
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 latGmina Grodziec położona jest w Wielkopolsce Wschodniej, w południowej części powiatu konińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1394 roku. Historycznie związana z rodem Kwileckich, dla których Grodziec stanowił od 1872 roku jedną z siedzib Rodziny. Obszar o powierzchni 117 kilometrów kwadratowych zamieszkuje obecnie około 5.200 mieszkańców. Jest to miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów. Urokliwe zakątki przyrodnicze i zabytki kulturalne oraz sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura rekreacyjno-sportowa zachęcają do odwiedzenia i zamieszkania. Największym lokalnym bogactwem jest nieskażona przyroda i lasy zajmujące 37,8% powierzchni. Od 27 maja 1990 roku, daty pierwszych wyborów samorządowych, zmieniało i nadal zmienia się zarówno oblicze gminy, jak i jej włodarze.

Ostatnie 30 lat to dla Gminy Grodziec czas permanentnego rozwoju. Pomimo niełatwych początków związanych z odradzeniem się samorządu lokalnego, na terenie gminy realizowano wiele inwestycji i podejmowano szereg działań, które wpłynęły na rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło gminie drogę do jeszcze bardziej intensywnego rozwoju, związanego z możliwością dofinansowania inwestycji z funduszy europejskich. To właśnie dzięki nim i odpowiedzialnej polityce samorządu lokalnego diametralnie zmienił się obraz gminy.

W latach 1990-2002 priorytetem działań samorządowych były m.in. budowa szkoły i przedszkola w Grodźcu, remonty i rozbudowa budynków szkolnych w Lipicach, modernizacja szkoły w Biskupicach, budowa kotłowni i remonty w szkole w Królikowie, budowa dróg gminnych i infrastruktury telefonicznej oraz zwodociągowanie gminy.

W latach 2003-2014 inwestowano m.in. w rozbudowę sieci wodociągowej oraz budowę dróg gminnych, budowę hali sportowej i boiska Orlik 2012 w Grodźcu oraz modernizację istniejących budynków szkolnych. Poza tym rozbudowano stację uzdatniania wody w Grodźcu, rozpoczęto budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu oraz rekultywację składowiska odpadów w Białej, przeprowadzono roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację Placu ks. abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu.

W latach 2015-2018 m.in. rozbudowano i doposażono w niezbędny sprzęt gminną oczyszczalnię ścieków w Grodźcu, kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Grodźcu, przebudowywano drogi gminne i powiatowe oraz most na rzece Bawół w miejscowości Stary Borowiec. Zrekultywowano stawy gminne i zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Lądek oraz pobudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodźcu. Wówczas powstały pierwsze ogólnodostępne place zabaw (Grodziec, Stara Ciświca, Biała Kolonia, Lądek) i Otwarta Strefa Aktywności (OSA) w m. Mokre. W ramach modernizacji jednostek OSP – zakupiono pierwszy w historii gminy fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Grodziec oraz pozyskano dofinansowanie na modernizację remiz w Grodźcu, Lipicach i Wielołęce. Największą inwestycją realizowaną przez Gminę Grodziec w tym okresie była instalacja systemów odnawialnych źródeł energii w ramach WRPO na lata 2014-2020. Na przełomie 2018/2019 r. zamontowano na terenie gminy 176 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,58 MWh oraz 45 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,1700 MWt.

Nowa kadencja samorządu przyniosła realizację zapoczątkowanych wcześniej projektów dotyczących budowy placu targowego w Grodźcu, przebudowy i adaptacji remiz OSP w Lipicach i Wielołęce z przeznaczeniem na świetlice wiejskie oraz remizy OSP w Grodźcu na Bibliotekę Publiczną oraz nowe inwestycje w postaci: rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej; budowy dróg i chodników; budowy kolejnych, gminnych placów zabaw i otwartych stref aktywności (Królików, Łagiewniki); doposażenia jednostek OSP w kolejne, fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze (OSP Biskupice, Królików, Grodziec i Lądek); modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED, remontu obiektów szkolnych. Ponadto działania władz samorządowych skupiły się wokół uregulowania statusu prawnego Zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu oraz przygotowania terenu i dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa Urzędu Gminy Grodziec”. W tym czasie, we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami (kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi, Klubem Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, Gminnym Klubem Sportowym „Piast” Grodziec) oraz partnerami zewnętrznymi (np. Nadleśnictwo Grodziec, Bank Żywności w Koninie) zrealizowano także wiele projektów miękkich. Zmieniło się też samo podejście do polityki społecznej i informacyjnej. Dzieci i młodzież szkolna może korzystać z wprowadzonego przez samorząd lokalny programu stypendialnego, motywującego do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce i zajęciach pozaszkolnych, a najbardziej potrzebujący m.in. z wsparcia w postaci paczek żywnościowych. Od 2019 roku Urząd Gminy Grodziec wydaje bezpłatny Informator Grodziecki, dla którego wsparciem jest wprowadzona pod koniec 2020 roku e-kurenda – specjalna platforma, za pośrednictwem której Urząd informuje mieszkańców o najważniejszych sprawach związanych z ich sołectwem. Jednocześnie gmina podejmuje wciąż nowe inicjatywy.

Ostatnie 30 lat dla Gminy Grodziec to czas niezwykle intensywny. Bogaty zarówno w inwestycje infrastrukturalne, jak i różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze społeczno-kulturalnym. Jesteśmy gminą aktywną, otwartą na rozwój i potrzeby drugiego człowieka. Jednym słowem – Zapraszamy!

GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
GRODZIEC. Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat
Śledź nas na