W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od 3 października jesień

Aktualności

„PWiK też płaci wysokie rachunki”


(Materiał promocyjny)
2022-12-06 11:27:39

„PWiK też płaci wysokie rachunki”

Inflacja, wzrost stóp procentowych, droga energia elektryczna, drogi gaz, drogie paliwa, itd. To nie tylko hasła, ale rzeczywistość, która dotyczy każdego z nas. Wpływa też na kondycję finansową przedsiębiorstw. W 2020 roku wskaźnik inflacji wyniósł 3,4%, w 2021 roku 5,1%, a w październiku 2022 r. aż 17,9 % znacząco uszczuplając portfele wszystkich obywateli. Ten dynamiczny i nieprzewidywalnie wysoki wzrost cen towarów i usług dotknął również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.

Biorąc pod uwagę ogólne koszty działalności wodno-kanalizacyjnej różnice w wydatkach liczymy w milionach złotych. Tylko na zakup materiałów eksploatacyjnych PWiK musi wydać w 2022 r. o 561000 zł więcej niż w 2021 r., a konieczne do spłaty w 2022 r. odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych po podniesieniu stóp procentowych wzrosły o ok.1500000 zł! Zakup energii elektrycznej to kolejne 427000 zł więcej, ale warty podkreślenia jest fakt, że gdyby nie zastrzyk energii z farmy fotowoltaicznej i możliwość wykorzystania jej na potrzeby własne szacowany wzrost wyniósłby aż 660000 zł. Dodatkowym utrudnieniem w bilansowaniu kosztów funkcjonowania jest spór z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”, które bezpodstawnie nie zatwierdziło w 2021 roku taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków. Wymusiło to na spółce poddanie tej sprawy pod ocenę Sądu i stosowanie do czasu rozstrzygnięcia sporu stawek zatwierdzonych w 2018 roku. Każdy dzień opóźnienia wprowadzenia nowych stawek negatywnie wpływa na przychody spółki. Dbając jednak o komfort życia mieszkańców Konina spółka realizuje wszystkie zadania zapewniające bezpieczeństwo dostaw wysokiej jakości wody i odbioru ścieków. Na bieżąco usuwa też wszelkie awarie na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Niestety, koszty jakie spółka musi ponieść przekraczają przychody, co w dłuższej perspektywie znacząco ogranicza środki na inwestycje w infrastrukturę. Z przyczyn niezależnych od „Pewiku” 2022 rok spółka zamknie ze stratą przekraczającą 20% rocznych przychodów. Może to negatywnie wpłynąć m.in. na stopień awaryjności sieci magistralnej i rozdzielczej, który obecnie wynosi 0,16/km sieci i jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce!

Wypracowane wskaźniki i wysoka jakość świadczonych usług to zasługa pracowników spółki i sprawnego zarządzania zapewniającego zrównoważony rozwój. Olbrzymie znaczenie miały też inwestycje „Pewiku” w modernizację dwóch oczyszczalni ścieków i modernizację Stacji Uzdatniania Wody, która jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. Spółka konsekwentnie inwestuje też w budowę i modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Niektóre z nich mają kilkadziesiąt lat. Codzienna praca załogi „Pewiku” która dba o właściwy stan infrastruktury krytycznej zapewnia mieszkańcom miasta ciągłość dostaw wody i umożliwia nieprzerwany odbiór ścieków. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ łączna długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Koninie, którą „Pewik” musi obsłużyć to prawie 600 km i jest podobna jak w miastach większych od Konina.

Dbałość o prawidłowy stan infrastruktury i jej monitorowanie pochłania coraz więcej środków finansowych, a przychodów z działalności podstawowej nie przybywa. Oprócz rachunków za energię elektryczną, zakup paliw czy wynagrodzenia dla pracowników „Pewik” musi w swoim budżecie znaleźć pieniądze m.in. na zakup nowej armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, renowację sieci, zakup chemii niezbędnej do oczyszczania ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty związane z poborem wód podziemnych, opłaty mocowe nałożone przez Urząd Regulacji Energetyki, opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, podatki od budynków i budowli, podatki od gruntów, zagospodarowanie osadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na inwestycje oraz ich amortyzację i wiele innych wydatków.

Koszty prowadzenia działalności przez „Pewik” wzrosły w stosunku do 2018 roku o blisko 8600000 zł. Stawki taryf za dostarczanie wody są wyższe o jedyne o 0,08 zł/m³ (5,10 zł brutto) w stosunku do 2018 roku, a cena za odbiór ścieków pozostała na poziomie z 2018 roku (8,94 zł brutto). Sytuacja finansowa większości przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce jest w tym roku podobna. Z przyczyn niezależnych koszty rosną, przychody maleją lub pozostają na stałym poziomie. Ponad 80% zamknie obecny rok ze stratą finansową. To niepokojący sygnał dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej, ale „Pewik” w Koninie, mimo trudnej sytuacji, wyróżnia się na mapie kraju tym, że jako aglomeracja ma zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody, nowoczesne oczyszczalnie ścieków mogące przyjąć ścieki z gmin ościennych i spełnia wymogi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz unijnych dyrektyw – ściekowej i wodnej, zabezpieczając mieszkańców Konina przed płaceniem kar za niespełnienie ww. wymogów. Tylko ok.300 aglomeracji – w tym Konin – spośród blisko 1600 wyznaczonych w całym kraju spełnia te wymagania.

Realizując inwestycje zapewniające wysoką jakość usług podstawowych i analizując otoczenie gospodarcze, spółka kilka lat temu podjęła działania zwiększające przychody. Prowadzi działalność pomocniczą świadcząc usługi asenizacyjne, warsztatowe czy wulkanizacyjne. Prowadzi również akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych i konsekwentnie inwestuje w odnawialne źródła energii. Dzięki zainstalowaniu pomp ciepła spółka jest samowystarczalna na energię cieplną. Kolejną gałęzią działalności pomocniczej jest uruchomienie największej w mieście i największej w Polsce, spośród wszystkich wybudowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, farmy fotowoltaicznej o mocy 2,2 MW, która wyprodukowała już ponad 2,25 GWh czystej energii elektrycznej. Budowę sfinansowano m.in. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wsparcie w formie pożyczki wyniosło 5,61 mln złotych. Łączny koszt budowy instalacji to 6,6 mln zł, a środki na spłatę zaciągniętej pożyczki pochodzą ze sprzedaży części wyprodukowanej energii. Jest to inwestycja w czystą energię pochodzącą ze słońca, która sama się spłaca i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne redukując emisję CO₂ o ponad 1500 ton rocznie. Mimo trudnej sytuacji „Pewik” jest przykładem spółki, która obrała dobry kierunek rozwoju inwestując w infrastrukturę zapewniającą wysoką jakość świadczonych usług, dbając przy tym o komfort mieszańców miasta i o środowisko naturalne. Niestety, jeśli utrzyma się wzrost opłat stałych niezależnych od przedsiębiorstwa, a przychody pozostaną na podobnym poziomie spółka będzie zmuszona ograniczyć inwestycje i bieżące remonty co znacznie zwiększy ryzyko pojawienia dłuższych przerw w dostawach wody i odbiorze ścieków. Ponadto taka sytuacja spowoduje pogłębienie strat ponoszonych przez spółkę w kolejnych latach, co może skutkować utratą płynności finansowej oraz negatywną oceną instytucji finansujących. W konsekwencji możliwe jest wypowiedzenie umów kredytowych i pożyczkowych co zmusi „Pewik” do natychmiastowego zwrotu ponad 82 milionów złotych! Poza tym spółka utraci przywilej umorzenia części tych pożyczek w kwocie ponad 15 milionów złotych. Koszty te musiałyby być przeniesione w krótkim czasie na Odbiorców usług. Można tego uniknąć stosując nowe stawki taryfowe za dostarczanie wody i odbiór ścieków. O tym jednak w najbliższym czasie zdecyduje Naczelny Sąd Administracyjny.

„PWiK też płaci wysokie rachunki”
„PWiK też płaci wysokie rachunki”
„PWiK też płaci wysokie rachunki”