W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YASUMI

Aktualności

Przychodnie zasypywane są wnioskami o 500 plus. Kto może otrzymać dodatek?

2019-10-08 16:22:55
Przychodnie zasypywane są wnioskami o 500 plus. Kto może otrzymać dodatek?

Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby otrzymać dodatek „500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji” i kto zapłaci za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, wymaganego przez ubezpieczyciela przy przyznawaniu dodatku? W związku z wejściem w życie nowej ustawy, placówki podstawowej opieki zdrowotnej dosłownie zasypywane są wnioskami od osób, które mają nadzieję na otrzymanie 500 plus. Niestety, nie każdemu takie świadczenie przysługuje!

Zgodnie z przepisami ustawy, która weszła w życie 1 października, osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji (potwierdzone orzeczeniem), mają prawo do świadczeń 500 plus. Łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może jednak przekroczyć 1600 zł brutto.

O comiesięczne świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych mogą się starać także osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, ale spełniają określone warunki. W ich przypadku konieczne przy składaniu wniosków o 500 plus jest dołączenie do wniosku dokumentacji medycznej oraz zaświadczenia o stanie zdrowia (wydanego przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku). Na tej podstawie ZUS lub KRUS skieruje ubiegających się o 500 plus na badania do lekarza orzecznika (na komisje), który zadecyduje o wydaniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pierwsze wnioski są już rozpatrywane, a pacjenci masowo zgłaszają się do placówek podstawowej opieki zdrowotnej o wydanie zaświadczeń o stanie zdrowia. W specjalnych formularzach, oprócz danych pacjenta, lekarz prowadzący wpisuje m.in. rozpoznanie choroby podstawowej, chorób współistniejących, przebieg choroby i leczenia, pobyty w szpitalach, itd. Wymagane są również informacje na temat rokowań, planu leczenia oraz określenie obecnego stanu zdrowia. Lekarz określa także, czy ubezpieczony jest, czy nie jest zdolny do odbycia podróży na badanie przez lekarza orzecznika.

Masowe wypisywanie wniosków zbiegło się ze wzmożonym sezonem infekcji. Przychodnie są przepełnione pacjentami uskarżającymi się na dolegliwości związane z przeziębieniem, a wkrótce należy się spodziewać zachorowań na grypę. – Dodatkowe obowiązki administracyjne są poważnym utrudnieniem w gabinetach, w których na co dzień brakuje lekarzy – mówią lekarze rodzinni PPOZ. – Żeby przyjąć wszystkich chorych, wnioski wypisujemy po godzinach. Niestety, ustawodawca nie określił kto i w jako sposób to sfinansuje. Nadmieniamy, że nie jest to świadczenie związane z leczeniem, więc nie wynika z ustawy i jest zaświadczeniem płatnym. Sfinansowanie nowego zadania umożliwiłoby jego wykonanie, a jednocześnie nie zagrażałoby ciągłości udzielanych świadczeń wynikających z porad lekarskich i zawartej umowy – uzasadniają lekarze PPOZ, którzy zwrócili się z tym problemem do prezesa NFZ i premiera. – Czekamy na odpowiedź, kto zapłaci za dodatkowe zadania nałożone na podstawową opiekę zdrowotną. Ministerstwo, NFZ, a może pacjent?

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w związku z dodatkiem 500 plus do gabinetów lekarzy rodzinnych zgłaszają się osoby, którym świadczenie nie przysługuje. Główną przeszkodą okazuje się być wysokość dochodów, ale nie tylko.

Jakie konkretne warunki należy spełnić aby osoby ponoszące stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną, otrzymały dodatkowe wsparcie?

– ukończyłeś 18 lat;

– jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

– nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo

– jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł;

– przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia;

– musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce, polskie obywatelstwo lub prawo pobytu w Polsce.

Anna Chadaj

Podziel się


Jesteśmy na: