W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
YOCHI

Golina

Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 przyjęta!

2022-12-08 10:31:34
Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 przyjęta!

W dniu 1 grudnia 2022 roku sfinalizowano blisko półtoraroczne prace nad przygotowaniem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął wypracowany przez ARR Transformacja Sp. z o.o. we współpracy z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz licznymi interesariuszami z subregionu konińskiego dokument wskazujący kierunki rozwoju Wielkopolski Wschodniej na najbliższe 20 lat. Pieczę merytoryczną nad pracami sprawował ekspert naukowy – Profesor Paweł Churski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 to najważniejszy dokument strategiczny naszego subregionu. Wskazuje nie tylko na kluczowe wyzwania, cele czy kierunki interwencji, ale przede wszystkim ścieżkę dojścia do budowanej od kilku lat Nowej Tożsamości całego obszaru. Chodzi tu w szczególności o stopniowe odchodzenie od gospodarki tradycyjnej opartej na przemyśle paliwowo-energetycznym w kierunku nowych, ważnych dla subregionu specjalizacji, z uwzględnieniem aspektu sprawiedliwej transformacji” – powiedział Prezes Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Za obligatoryjny warunek powodzenia programowania rozwoju subregionu już na samym początku prac przyjęto jak najszerszą współpracę z różnego rodzaju uczestnikami życia społeczno-gospodarczego subregionu, m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami skupiającymi podmioty gospodarcze, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych. Uznano tym samym, iż tylko wspólnie wypracowany dokument (poprzez uspołecznienie prac) ma szansę na efektywną i skuteczną realizację, przynosząc niewspółmierne korzyści dla całego subregionu.

Ważniejsze niż sam fakt samego przyjęcia Strategii był proces jej opracowania, w wyniku którego do współpracy udało się włączyć różnego rodzaju instytucje publiczne, gospodarcze i społeczne, poczynając od etapu diagnostycznego, poprzez przygotowanie treści dokumentu aż po konsultacje Strategii i przyjęcie jej ostatecznej wersji. Stało się to okazją do budowania i zacieśniania sieci kooperacji, budowania kapitału społecznego subregionu, ale również do zainteresowania tematyką i zaangażowania jak największej liczby uczestników w dyskusję nad rozwojem Wielkopolski Wschodniej” – powiedział Prezes Sytek.

Cytując wizję rozwoju Wielkopolski Wschodniej zaproponowaną w dokumencie, subregion w 2040 roku powinien stać się „ZINTEGROWANĄ DOLINĄ ENERGII MIESZKAŃCÓW, GOSPODARKI I PRZESTRZENI, SILNA SAMORZĄDOWO, PARTNERSKA I WŁĄCZAJĄCA: zamieszkaną przez świadomych, proaktywnych i przedsiębiorczych obywateli tworzących wspólnotę wartości i otwartych na nowe idee z poszanowaniem tradycji europejskich; będącą krajowym liderem zielonego wzrostu, zapewniającą mieszkańcom dobrą jakość życia i możliwości rozwoju; a także perspektywiczną, neutralną dla klimatu, stanowiącą atrakcyjne i przyjazne miejsce życia, pracy i inwestycji w czystym środowisku, zachęcającą do wiązania z nią swojej przyszłości”. Aby tak ambitny obraz udało się osiągnąć, niezbędna będzie realizacja zidentyfikowanych w dokumencie celów, jak m.in. silny kapitał społeczny, nowoczesny i włączający rynek pracy, proinnowacyjni przedsiębiorcy, silne branże gospodarcze, przyjazne miasta i wsie czy wysoka jakość przestrzeni przyrodniczej.

Realizacja celów nie będzie możliwa bez odpowiednich środków na inwestycje i rozwój. Zgodnie z zapowiedziami Samorządu Województwa Wielkopolskiego pierwsze z nich trafią do Wielkopolski Wschodniej już w 2023 roku. Kluczowym źródłem finansowania realizacji Strategii będzie tu Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, w ramach którego środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 415 mln euro dedykowane będą wyłącznie 5 powiatom subregionu (Miasto Konin oraz powiaty kolski, koniński, słupecki i turecki). Jako pierwsi skorzystać ze wsparcia będą mogły osoby odchodzące z sektora wydobywczo-energetycznego, a także przedsiębiorcy Wielkopolski Wschodniej.Śledź nas na