W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Stary Browar od 01.02.2021

Aktualności

Możesz dać drugie życie choince. Zostanie posadzona na terenie miasta

2021-01-20 11:37:52
Możesz dać drugie życie choince. Zostanie posadzona na terenie miasta

Do 23 stycznia do sklepu Bricomarche znajdującego się w „Galerii nad Jeziorem” można przynosić żywe choinki w doniczkach i tym samym podarować im drugie życie. Swoim honorowym patronatem tę akcję objął prezydent Konina.

– Je­śli po­sia­da­cie w swo­ich do­mach ży­we drzew­ka w do­nicz­kach i chcie­li­by­ście zro­bić coś do­bre­go dla śro­do­wi­ska, ta ak­cja jest wła­śnie dla Was – informują organizatorzy.

Wy­star­czy w dniach 18-23 stycz­nia w go­dzi­nach otwar­cia skle­pu Bricomarche w Koninie przy­nie­ść swo­je drzew­ka do wy­zna­czo­ne­go punktu. – My po­da­ru­je­my im dru­gie ży­cie i po­sadzimy je na te­re­nie mia­sta. Po okre­sie świątecz­no­-no­wo­rocz­nym prze­nie­ście drzew­ko w chłod­ne miej­sce, a po kil­ku dniach wy­nieście na dwór. Je­śli tem­pe­ra­tu­ra spad­nie po­ni­żej 0 stopni Celsjusza ko­niecz­nie owiń­cie doni­cę sty­ro­pia­nem lub sło­mia­ną ma­tą. Za­pra­sza­my wszyst­kich do wzię­cia udzia­łu w na­szej wspólnej eko­lo­gicz­nej ak­cji – informują organizatorzy.

opr. mar

Możesz dać drugie życie choince. Zostanie posadzona na terenie miasta
Możesz dać drugie życie choince. Zostanie posadzona na terenie miasta

Podziel się

Komentarze

Autor:
Treść komentarza:

Wybierz obrazek na którym narysowany jest dom:


Jesteśmy na: