W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. X
Browar od  09.09

Artykuły

Gdzie szukać profesjonalnej opieki dla seniorów?

2020-11-20 12:13:45
Gdzie szukać profesjonalnej opieki dla seniorów?

Opieka nad starzejącymi się członkami rodziny nie jest najprostsza. Wiele osób radzi sobie samodzielnie, często jednak profesjonalna pomoc jest niezbędna. Podpowiadamy, gdzie kierować kroki, by znaleźć wykwalifikowane pielęgniarki, opiekunki, asystentów rodzinnych lub domy pomocy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Osoba chora leżąca, ale też taka, która ma duże trudności np. w poruszaniu się, może zwrócić się do odpowiednich instytucji medycznych z wnioskiem o przyznanie bezpłatnej pielęgniarskiej opieki długoterminowej świadczonej w warunkach domowych. Taka pomoc przysługuje nie tylko osobom samotnym.

Warunkiem jednak jest, aby stan chorego był oceniony przez lekarza i pielęgniarkę (w poradni rodzinnej) wg. tzw. skali Barthela na poziomie nie wyższym jak 40 punktów. W tej grupie są przede wszystkim osoby obłożnie i przewlekle chore leżące, ale i takie, które np. mają duże trudności m.in. w poruszaniu się, ubieraniu i rozbieraniu, samodzielnym spożywaniu posiłków, w wykonywaniu czynności samoobsługowych.

Pielęgniarka, która opiekuje się pacjentem, odwiedza go co najmniej 4 razy w tygodniu. Do jej obowiązków należą m.in. czynności pielęgnacyjne (codzienna toaleta, rozbieranie, ubieranie, badanie ciśnienia, zmiana opatrunków), przygotowanie chorego, ale także jego rodziny do radzenia sobie z niepełnosprawnością. Niezwykle cenne jest również to, że może wskazać, jaki sprzęt medyczny należy zakupić, by ułatwić życie schorowanemu seniorowi. Bezpłatnej pomocy należy szukać w ośrodkach publicznych lub prywatnych, które świadczą usługi z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej i są finansowane przez NFZ. W poszukiwaniu tym z pewnością pomogą pracownicy rodzinnych przychodni.

W wielu miastach i wsiach można też korzystać z opieki asystenta domowego. To osoba, która odwiedza swoich podopiecznych w domach i pomaga w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także towarzyszy im w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania. W ubiegłym roku w Koninie prowadzone były szkolenia dla osób opiekujących się seniorami właśnie w zakresie takiej pomocy. Podczas warsztatów uczono zabiegów pielęgnacyjnych z chorym w różnym stopniu niepełnosprawności, czy też pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia w warunkach domowych. Takiej pomocy należy szukać w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej (MOPR, GOPS, MOPS)


Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

Do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych lub opiekuńczo-leczniczych, które mają podpisane kontrakty z NFZ kierowani są chorzy, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej opieki, ale jednocześnie nie wymagają hospitalizacji. Są to osoby niepełnosprawne, przewlekle chorzy, niesamodzielni w samoopiece i samopielęgnacji.

Ocena ich stanu zdrowia nie może być także wyższa jak 40 punktów w skali Barthela. Przyjęcie do ZPO odbywa się na wniosek lekarza, a zgodę na przebywanie w takim zakładzie wyraża sam pacjent. Tam będzie miał dostęp do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekuńczej i rehabilitacji, w tym także do badań diagnostycznych. Ponadto zapewnione ma również leki i środki higieniczne (pieluchy). W odróżnieniu od pielęgniarskiej opieki długoterminowej w domu, ta, o której mowa, jest częściowo płatna przez pacjenta. Wysokość opłaty określona jest przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Obejmuje ona koszty wyżywienia i zamieszkania. Uzależniona jest od dochodów chorego i nie może być wyższa jak 70 proc. emerytury seniora.

Najbliższe zakłady mieszczą się w Koninie, Słupcy i Turku.

Domy Pomocy Społecznej

W miastach i gminach istnieją także Domy Pomocy Społecznej przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie chorych. Ten w Koninie posiada 115 miejsc. Mieści się przy ul. Południowej, w budynku pozbawionym barier architektonicznych. Na jego terenie znajduje się: kuchnia, jadalnia, pralnia, szwalnia, gabinet fryzjerski, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, fizykoterapia, sala ćwiczeń czy sala terapii zajęciowej. Mieszkańcy mają do dyspozycji kawiarnię, czytelnię, pokoje dzienne, podręczne kuchenki, mini pralnię, kaplicę. Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Mieszkańcy mają stały kontakt z lekarzem rodzinnym oraz dostęp do zabiegów. Podopieczni korzystają także z oferty rekreacyjnej – biorą udział w wyjazdach, spotkaniach plenerowych, wycieczkach. Pobyt w takim ośrodku jest jednak płatny. Wniosek o pobyt trzeba składać w ośrodku pomocy społecznej znajdującym się w gminie, w której potencjalny podopieczny jest zameldowany. Po przyjęciu wniosku ośrodek rozpoczyna procedury związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej – wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp. Końcowym efektem jest wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Pełen koszt pobytu wynosi 3.940 zł miesięcznie. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70 proc. swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłaca gmina, która kieruje mieszkańca do DPS – to dotyczy najczęściej osoby samotnej. Natomiast w przypadku, kiedy seniorzy mają rodziny, tę pozostałą część płacą członkowie tej rodziny. Każdy przypadek jest indywidualny w związku z tym szczegóły zarówno skierowania seniora do DPS-u, ale także opłaty z nim związane można uzyskać w miejskich lub gminnych ośrodkach opieki społecznej (MOPS, GOPS, MOPR).

Istnieje także możliwość kilkugodzinnej opieki w placówce, czyli w tzw. dziennym domu pomocy. Oferują one pomoc i opiekę mieszkańcom miast i gmin, którzy z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w swoim domu. Seniorzy mogą korzystać z usług najczęściej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 i aktywnie spędzać czas w gronie rówieśników. Dzienne domy oferują gimnastykę, elementy terapii zajęciowej, bibliotekę. Osoby korzystające z takiej formy opieki mogą tam również zjeść śniadanie i obiad.

By nasi rodzice, dziadkowie otrzymali takie wsparcie, niezależnie czy mieszkają sami, czy z dziećmi, wnukami zawsze o taką pomoc najlepiej pytać w ośrodkach pomocy społecznej, które działają w każdej gminie.Śledź nas na